Rješenje o razrješenju članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o razrješenju članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1289

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 22. stavka 4. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA STATISTIČKOG SAVJETA REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuju se dužnosti članovi Statističkog savjeta Republike Hrvatske:

– LIDIJA BRKOVIĆ

– mr. sc. IGOR JEMRIĆ

– STIPE ŽUPAN

– ANĐELKO STRIČAK

– TEREZIJA MARIĆ

– DARIO RUNTIĆ

– mr. sc. ZVONIMIR SAVIĆ

– DAVOR JURIĆ

– EMIL KUHTIĆ

– mr. sc. BORIS FEIS

– IVA BORKOVIĆ

– BLAŽENKA SEČKAR

– ZRINKA DEBELJAK

– KARMELA MARIČIĆ

– BRANKICA NOVOSEL

– MELITA ČIČAK

– mr. sc. FRANKA VOJNOVIĆ.

Klasa: 080-02/20-02/43
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.