Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1290

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 22. stavka 4. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI
ČLANOVA STATISTIČKOG SAVJETA
REPUBLIKE HRVATSKE

1. Za vršitelje dužnosti članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske, imenuju se:

– STIPE ŽUPAN, predstavnik ministarstva nadležnog za financije

– DAMIR KAUFMAN, predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– mr. sc. IGOR JEMRIĆ, predstavnik Hrvatske narodne banke

– mr. sc. ZVONIMIR SAVIĆ, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– ZRINKA DEBELJAK, predstavnica Hrvatske obrtničke komore

– dr. sc. DARKO ŠIŠKO, predstavnik tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– prof. dr. sc. NEVENKA ČAVLEK, predstavnica znanstvenih organizacija

– prof. dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN, predstavnica znanstvenih organizacija

– dr. sc. IVA TOMIĆ, predstavnica poslodavaca

– mr. sc. BORIS FEIS, predstavnik sindikata

– BLAŽENKA SEČKAR, predstavnica organizacija civilnoga društva

– IVA BORKOVIĆ, predstavnica medija.

2. Imenuje se LIDIJA BRKOVIĆ, glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku, vršiteljicom dužnosti člana Statističkog savjeta Republike Hrvatske, po položaju.

Klasa: 080-02/20-01/64
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.