Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1291

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13, 52/18 i 50/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Razrješuje se izv. prof. dr. sc. MILAN REZO, dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– mr. sc. LJERKA MARIĆ, imenovana kao predstavnica Nacionalne kontaktne točke

– DARIO MATANOVIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– DARKO NEKIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva uprave

– DRAGANA ZOVKO, imenovana kao predstavnica Ministarstva obrane

– DRAŽEN ANTOLOVIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– mr. sc. BERISLAV BIOČIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– dr. sc. TOME ANTIČIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– mr. sc. ANUŠKA DERANJA CRNOKIĆ, imenovana kao predstavnica Ministarstva kulture

– MLADEN MAROS, imenovan kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– dr. sc. DAMIR ŠANTEK, imenovan kao predstavnik Državne geodetske uprave

– ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, imenovana kao predstavnica Državnog zavoda za statistiku

– LUKŠA ČIČOVAČKI, imenovan kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– VINKA KOLIĆ, imenovana kao predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta

– mr. sc. DRAGAN DIVJAK, imenovan kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, imenovana kao predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca

– SINIŠA RAMIĆ, imenovan kao predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/20-02/40
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.