Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 65/2020 (3.6.2020.), Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1292

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13, 52/18 i 50/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Imenuje se dr. sc. DAMIR ŠANTEK, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, predstavnik Nacionalne kontaktne točke, vršiteljem dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Za vršitelje dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– dr. sc. ALJOŠA DUPLIĆ, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– izv. prof. dr. sc. MILAN REZO, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– ZORAN LUŠA, predstavnik Ministarstva uprave

– DRAGANA ZOVKO, predstavnica Ministarstva obrane

– DRAŽEN ANTOLOVIĆ, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– FILIP NEVISTIĆ, predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– IVAN ĐUZEL, predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– TOMISLAV PETRINEC, predstavnik Ministarstva kulture

– MLADEN MAROS, predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– mr. sc. LJERKA MARIĆ, predstavnica Državne geodetske uprave

– LIDIJA BRKOVIĆ, predstavnica Državnog zavoda za statistiku

– dr. sc. BRANKA IVANČAN-PICEK, predstavnica Državnog hidrometeorološkog zavoda

– dr. sc. NINA PERKO, predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– VINKA KOLIĆ, predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta

– ŽELJKO PERIĆ, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca

– ADRIJAN JADRO, predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/20-01/61
Urbroj: 50301-15/07-20-03
Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.