Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

NN 65/2020 (3.6.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

Ministarstvo zdravstva

1297

Na temelju članka 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19), članka 47. stavka 2. točke 8. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, klasa: 011-02/20-01/143, urbroj: 534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 2020. godine, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POSEBNOJ SIGURNOSNOJ MJERI IZOLACIJE OSOBA U VLASTITOM DOMU ILI DRUGOM ODGOVARAJUĆEM PROSTORU (SAMOIZOLACIJA)

I.

U Odluci o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija), klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-1 od 14. ožujka 2020. godine, koja je izmijenjena Odlukama o izmjeni Odluke posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija), klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-2 od 16. ožujka 2020. godine i klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-4 od 19. ožujka 2020. godine, klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-5 od 20. ožujka 2020. godine, klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-6 od 21. ožujka 2020. godine, klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-7 od 7. travnja 2020. godine, klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-8 od 17. travnja 2020. godine i klasa: 501-01/20-01/06, urbroj: 534-02-20-9 (»Narodne novine«, broj 59/20) – (u daljnjem tekstu: Odluka) točka I. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, svim osobama za koje se temeljem epidemiološkog izvida i/ili ankete procjeni da su bile u kontaktu s potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, naređuje pridržavanje posebne sigurnosne mjere izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija) u kojem za izolaciju postoje odgovarajući uvjeti, u najdužem trajanju od 14 dana.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 501-01/20-01/06

Urbroj: 534-02-1-2/1-20-11

Zagreb, 27. svibnja 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.