Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 65/2020 (3.6.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1300

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 83/19., 89/19. – ispravak, 97/19., 104/19. – ispravak, 108/19., 118/19. – ispravak, 122/19., 125/19. – ispravak, 22/20. – ispravak, 39/20. i 46/20.) u Osnovnoj listi lijekova pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A01AD11 263polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Healthcare SAGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml226,65237,98226,65237,98RSRA01
A16AX04 151KSnitizinonNA90520 mgO0,000,000,000,00
B02BD06 075DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB2067.2 T i.j14.504,2615.229,47PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU2.014,482.115,202.014,482.115,20
B02BX04 063KSromiplostimNB50430 mcg494,28519,00PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg4.119,024.324,974.119,024.324,97
B02BX04 064KSromiplostimNB50430 mcg497,55522,42PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg8.292,468.707,088.292,468.707,08
B02BX05 161KSeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x25 mg242,41254,536.787,567.126,94
B02BX05 162KSeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x50 mg484,83509,0713.575,1314.253,89
B05BA03 061DSglukozaPBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf.,vreć. plast. 50x100 ml (50mg/ml)6,536,86326,50342,83
B05BA03 062PRglukozaPBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (50mg/ml)6,937,28207,90218,30
B05BA03 063POglukozaPBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (50mg/ml)7,658,03153,00160,65
B05BA03 067DSglukozaPBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 60x100 ml (50mg/ml)5,585,86334,80351,54
B05BA03 084POglukozaPBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml, (100 mg/ml)7,207,56144,00151,20
B06AC02 061DSikatibantNB50530 mg11.845,7812.438,07PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShireFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg11.845,7812.438,0711.845,7812.438,07
C02KX01 131KSbosentanNC2010,25 g452,79475,43OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg113,20118,866.339,016.655,96
C02KX01 132KSbosentanNC2010,25 g272,57286,19OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg136,28143,107.631,828.013,41
C02KX01 141KSbosentanNC2010,25 g509,14534,60OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg127,29133,657.128,007.484,40
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g302,85317,99OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg151,43159,008.479,808.903,79
C02KX01 171KSbosentanNC2010,25 g556,40584,22OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x62,5 mg139,10146,067.789,608.179,08
C02KX01 172KSbosentanNC2010,25 g336,50353,33OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x125 mg168,25176,669.422,009.893,10
C02KX01 181KSbosentanNC2010,25 g412,41433,03OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x62,5 mg103,10108,265.773,686.062,36
C02KX01 182KSbosentanNC2010,25 g245,31257,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x125 mg122,65128,796.868,647.212,07
C02KX02 061KSambrisentanNC2017,5 mg854,26896,97OGlaxo Group LimitedAspen Bad OldesloeVolibris 5 mgtbl. film obl. 30x5 mg569,50597,9817.085,1017.939,36
C02KX02 062KSambrisentanNC2017,5 mg429,04450,49OGlaxo Group LimitedAspen Bad OldesloeVolibris 10 mgtbl. film obl. 30x10 mg572,05600,6517.161,5718.019,65
C02KX02 101KSambrisentanNC2017,5 mg597,98627,87OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x5 mg398,65418,5811.959,5012.557,48
C02KX02 102KSambrisentanNC2017,5 mg300,33315,34OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x10 mg400,44420,4612.013,1012.613,76
C09AA05 141ramipril2,5 mg0,430,45OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 142ramipril2,5 mg0,320,33OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 143ramipril2,5 mg0,250,26OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x10 mg1,001,0527,9129,31R
C09BA03 141lizinopril + hidroklorotiazidOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H/Lizinopril H Mibetbl. 30x(10 mg +12,5 mg)0,640,6719,2020,16R
C09BA03 142lizinopril + hidroklorotiazidOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H/Lizinopril H Mibetbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 141ramipril + hidroklorotiazidOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Farmal/Ramipril H Mibetbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 142ramipril + hidroklorotiazidOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Farmal/Ramipril H Mibetbl. 28x(5 mg +25 mg)0,930,9725,9527,25R
D06AX01 461fusidatna kiselinaLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutankrema 15 g (20 mg/g)20,9522,0020,9522,00R
D06AX01 462fusidatna kiselinaLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutanmast 15 g (20 mg/g)22,2023,3122,2023,31R
G03HB01 141ciproteron-acetat + etinilestradiolOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAxira 35tbl. film obl. 63x(2 mg+0,035 mg)1,061,1166,7170,05RSRG02
H05AA02 071RLteriparatid20 mcg61,8764,96PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceForsteootop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)1.856,001.948,801.856,001.948,80RSRH07
J01CA04 121amoksicilin1.5 g1,751,84OSandoz d.o.o.Sandoz GmbHOspamoxtbl. za oral. susp. 16x1 g1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CR05 041DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g218,48229,40PSandoz d.o.o.SandozPipertazpraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g+0,5 g)/100ml62,4265,54624,23655,44
J02AC04 101KSposakonazolNJ2020,3 g408,26428,68OTeva B.V.Delorbis Pharmaceuticals LtdPosakonazol Tevatbl. žel. otp. 24x100 mg136,09142,893.266,103.429,41
J02AC04 131KSposakonazolNJ2020,3 g408,26428,68OSandoz d.o.o.Delorbis Pharmaceuticals LtdOssmiqtbl. žel. otp. 24x100 mg136,09142,893.266,103.429,41
J02AC04 141KSposakonazolNJ2020,3 g408,26428,68OMylan S.A.SDelorbis Pharmaceuticals LtdPosakonazol Mylantbl. žel. otp. 24x100 mg136,09142,893.266,103.429,41
J02AC04 161KSposakonazolNJ2020,3 g646,25678,56OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering – PloughNoxafiltbl. žel. otp. 24x100 mg215,42226,195.169,975.428,47
J02AC04 171KSposakonazolNJ2020,3 g452,37474,99OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Delorbis Pharmaceutical Ltd.Posakonazol Accordtbl. žel. otp. 24x100 mg150,79158,333.618,953.799,90
J02AC04 181KSposakonazolNJ2020,3 g429,75451,24OAbdi Farma Unipessoal Ltd.Interpharma Services Ltd.Posakonazol Abditbl. žel. otp. 24x100 mg143,25150,413.438,003.609,90
J02AC04 191KSposakonazolNJ2020,3 g429,75451,24OAlvogen Pharma Trading Europe EOODDelorbis Pharmaceuticals LtdPosakonazol Alvogentbl. žel. otp. 24x100 mg143,25150,413.438,003.609,90
J02AC04 361KSposakonazolNJ2020,3 g323,12339,28OMerck Sharp & Dohme B.V.Schering – PloughNoxafilsusp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml)4.523,724.749,914.523,724.749,91
J05AB06 071KSganciklovir0,5 g225,94237,24PCheplapharm Arzneimittel GmbHCheplapharm Arzneimittel GmbHCymeveneboč. 1x500 mg/10 ml225,94237,24225,94237,24
J05AE03 151KLritonavirNJ5011,2 gO0,000,000,000,00
J05AE03 251KLritonavirNJ5011,2 gO0,000,000,000,00
J05AE10 101KLdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Darunavir Plivatbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28
J05AE10 121KLdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Salutas Pharma GmbHDarunavir Sandoztbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28
J05AE10 131KLdarunavirNJ5011,2 g81,5785,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhDarunavir Krkatbl. film obl. 30x800 mg54,3857,101.631,341.712,91
J05AE10 141KLdarunavirNJ5011,2 g77,4981,36OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Pharmathen International S.A.Darunavir Accordtbl. film obl. 30x800 mg51,6654,241.549,771.627,26
J05AE10 163KLdarunavirNJ5011,2 g144,41151,63OJanssen-Cilag International N.V.JanssenPrezistatbl. film obl. 60x600 mg72,2175,824.332,404.549,02
J05AE10 171KLdarunavirNJ5011,2 g90,6395,16OMylan S.A.SMylan Hungary Kft; McDermott Laboratories Limited T/A Gerard LaboratoriesDarunavir Mylantbl. film obl. 30x800 mg60,4263,441.812,651.903,28
J05AF01 262KLzidovudinNJ5010,6 g32,4734,09OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Retrovirsirup 1x200 ml (50 mg/5 ml)108,23113,64108,23113,64
J05AF05 101KLlamivudinNJ5010,3 g17,2818,14OTeva Pharma B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, TEVA UK LtdLamivudin Teva Pharma B.V.tbl. film obl. 30x300 mg17,2818,14518,40544,32
J05AF05 161KLlamivudinNJ5010,3 g17,3918,26OViiV Healthcare UK LimitedGlaxoWellcomeEpivirtbl. 60x150 mg8,699,13521,60547,68
J05AF05 262KLlamivudinNJ5010,3 g22,6723,80OViiV Healthcare UK LimitedGlaxoWellcomeEpivirotop. za oral. primj. 240 ml (10 mg/1 ml)181,33190,40181,33190,40
J05AF06 161KLabakavirNJ5010,6 g54,6357,37OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Ziagentbl. film obl. 60x300 mg27,3228,681.639,001.720,95
J05AF07 161DStenofovirNJ5040,245 g40,3842,40OGilead Sciences Ireland UCNycomed, GileadVireadtbl. film obl. 30x245 mg40,3842,401.211,401.271,97
J05AF13 161DStenofovir alafenamidNJ511OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCVemlidytbl. film obl. 30x25 mg93,4798,142.804,102.944,31
J05AG01 161KLnevirapinNJ5010,4 g20,6721,71OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Nevirantbl. 60x200 mg10,3410,85620,20651,21
J05AG01 171KLnevirapinNJ5010,4 g21,4322,50OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimViramunetbl. 60x200 mg10,7111,25642,80674,94
J05AG03 101KLefavirenzNJ5010,6 g34,5036,23OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyEfavirenz Tevatbl. film obl. 30x600 mg34,5036,231.035,101.086,86
J05AG03 171KLefavirenzNJ5010,6 g34,5036,23OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Efavirenz Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x600 mg34,5036,231.035,101.086,86
J05AP51 161DSledipasvir + sofosbuvirNJ711OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ltd.Harvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)4.279,314.493,28119.820,77125.811,81
J05AP51 162DSledipasvir + sofosbuvirNJ711OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ltd.Harvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)4.279,314.493,28119.820,77125.811,81
J05AP56 161DSsofosbuvir + velpatasvir + voksilaprevirNJ714OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCVosevitbl. film obl. 28x(400 mg+100 mg+100 mg)4.391,804.611,39122.970,49129.119,01
J05AR01 171KLlamivudin + zidovudinNJ5010,270,28OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Lamivudin/Zidovudin Alpha Medicaltbl. film obl. 60x(150 mg +300 mg)19,9120,911.194,601.254,33
J05AR02 001KLabakavir + lamivudinNJ501OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V., Merckle GmbHAbakavir/lamivudin Plivatbl. film obl. 30x(600 mg+300 mg)54,5957,321.637,691.719,57
J05AR02 121KLabakavir + lamivudinNJ501OSandoz d.o.o.Lupin (Europe) LtdAbakavir/lamivudin Sandoztbl. film obl. 30x(600 mg+300 mg)54,5957,321.637,691.719,57
J05AR02 171KLabakavir + lamivudinNJ501OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Abakavir/Lamivudin Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x(600 mg+300 mg)49,1351,591.473,921.547,62
J05AR02 181KLabakavir + lamivudinNJ501OMylan S.A.SMylan S.A.S., Gerard LaboratoriesAbakavir/Lamivudin Mylantbl. film obl. 30x(600 mg+300 mg)44,2246,431.326,531.392,86
J05AR03 101KLemtricitabin + tenofovir NJ501OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Plivatbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)61,1064,161.833,101.924,76
J05AR03 121KLemtricitabin + tenofovir NJ501OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d.Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkatbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)59,0161,961.770,391.858,91
J05AR03 171KLemtricitabin + tenofovir NJ501OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)61,1064,161.833,101.924,76
J05AR03 181KLemtricitabin + tenofovir NJ501OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, Medis International a.s.Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylantbl. film obl. 30x(200 mg +245 mg)61,1064,161.833,101.924,76
J05AR10 141KLlopinavir + ritonavirNJ501OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLopinavir/Ritonavir Accordtbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)16,2017,011.943,762.040,95
J05AR10 171KLlopinavir + ritonavirNJ501OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, Mylan Hungary KftLopinavir/Ritonavir Mylantbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)14,5815,311.749,381.836,85
J05AR10 284KLlopinavir + ritonavirNJ501OAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAesica Queenborough Limited, AbbVie Logistics B.V.Kaletraotop. boč. plast. 5x60 ml+5 štrc. 5 ml495,20519,962.476,002.599,80
J05AR14 161KLdarunavir + kobicistatNJ501Janssen-Cilag International N.V.Janssen – Cilag SpARezolstatbl. film obl. 30x(800 mg+150 mg)114,98120,733.449,323.621,79
J05AR17 161KLemtricitabin + tenofovir alafenamidNJ713OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCDescovytbl. film obl. 30x(200 mg+10 mg)123,43129,603.702,903.888,05
J05AR17 162KLemtricitabin + tenofovir alafenamidNJ713OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCDescovytbl. film obl. 30x(200 mg+25 mg)123,43129,603.702,903.888,05
J05AR18 161KLelvitegravir + kobicistat + emtricitabin + tenofovir alafenamid NJ509OGilead Sciences Ireland UCGileadGenvoyatbl. film obl. 30x(150 mg+150 mg+200 mg+10 mg)239,88251,887.196,457.556,27
J05AR19 161KLemtricitabin + rilpivirin + tenofovir alafenamidNJ507OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCOdefseytbl. film obl. 30x(200 mg+25 mg+25 mg)173,97182,675.219,005.479,95
J05AR20 171KLbiktegravir + emtricitabin + tenofovir alafenamidNJ717OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCBiktarvytbl. film obl. 30x(50 mg+200 mg+25 mg)177,68186,565.330,405.596,92
J05AR21 171KLdolutegravir + rilpivirinNJ718OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Wellcome S.A.Julucatbl. film obl. 30x(50 mg+25 mg)193,32202,985.799,456.089,42
J05AR25 171KLdolutegravir + lamivudinNJ501OViiV Healthcare B.V.Glaxo Wellcome, S.A.Dovatotbl. film obl. 30x(50 mg+300 mg)153,79161,484.613,684.844,36
J05AX08 161KLraltegravirNJ501800 mg138,44145,36OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeIsentresstbl. film obl. 60x400 mg69,2272,684.153,204.360,86
J05AX08 162KLraltegravirNJ501800 mg93,9398,63OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeIsentresstbl. film obl. 60x600 mg70,4573,974.226,804.438,14
J05AX12 161KLdolutegravirNJ50150 mg144,60151,83OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Wellcome S.A.Tivicaytbl. film obl. 30x50 mg144,60151,834.338,104.555,01
J05AX12 162KLdolutegravirNJ50150 mg144,60151,83OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Wellcome S.A.Tivicaytbl. film obl. 30x10 mg28,9230,37867,62911,00
J05AX12 163KLdolutegravirNJ50150 mg144,60151,83OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Wellcome S.A.Tivicaytbl. film obl. 30x25 mg72,3075,922.169,052.277,50
J05AX69 161DSsofosbuvir + velpatasvirNJ711OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCEpclusatbl film obl. 28x(400 mg + 100 mg)3.711,133.896,69103.911,64109.107,22
J05AX69 162DSsofosbuvir + velpatasvirNJ711OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCEpclusatbl film obl. 28x(400 mg + 100 mg)3.711,133.896,69103.911,64109.107,22
L01BC07 061DSazacitidinNL106PCelegene Europe B.V.Baxter Oncology GmbH, Catalent UK Packaging LimitedVidazapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg2.516,872.642,712.516,872.642,71
L01CD01 095DSpaklitaksel (nab)NL436PCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedAbraxanepraš. za susp. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (5 mg/ml)2.099,932.204,932.099,932.204,93
L01XC17 061KSnivolumabNL467PBristol-Myers Squibb Pharma EEIGBristol – Myers Squibb S.r.l.Opdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x4 ml (10 mg/ml)3.953,054.150,703.953,054.150,70
L01XC17 062KSnivolumabNL467PBristol-Myers Squibb Pharma EEIGBristol – Myers Squibb S.r.l.Opdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 ml (10 mg/ml)9.759,6010.247,589.759,6010.247,58
L01XC17 063KSnivolumabNL467PBristol-Myers Squibb Pharma EEIGBristol – Myers Squibb S.r.l.Opdivokonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x24 ml (10 mg/ml)23.472,2524.645,8623.472,2524.645,86
L01XC18 062KSpembrolizumabNL452PMerck Sharp & Dohme B.V.Schering – Plough Labo NVKeytrudakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)24.947,1426.194,5024.947,1426.194,50
L01XC32 071KSatezolizumabNL488PRoche Registration GmbHRoche Pharma AGTecentriqkonc. otop. za inf., boč. 1x1200 mg/20 ml35.894,4237.689,1435.894,4237.689,14
L01XC32 072KSatezolizumabNL488PRoche Registration GmbHRoche Pharma AGTecentriqkonc. otop. za inf., boč. 1x840 mg/14 ml25.126,0926.382,3925.126,0926.382,39
L01XE15 061KSvemurafenibNL422ORoche Registration GmbHRoche Pharma AGZelboraftbl. film obl. 56x240 mg214,53225,2612.013,6812.614,36
L01XE23 162KSdabrafenibNL422ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Wellcome S.A.Tafinlarcaps. tvrda 120x50 mg262,71275,8531.525,2033.101,46
L01XE23 163KSdabrafenibNL422ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Wellcome S.A.Tafinlarcaps. tvrda 120x75 mg396,10415,9047.531,6049.908,18
L01XE25 161KStrametinibNL422ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Wellcome, S.A., Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Novartis Pharma GmbHMekinisttbl. film obl. 30x0,5 mg284,46298,688.533,708.960,39
L01XE25 162KStrametinibNL422ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Wellcome, S.A., Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Novartis Pharma GmbHMekinisttbl. film obl. 30x2 mg1.128,511.184,9433.855,3035.548,07
L01XE35 161KSosimertinibNL473OAstraZeneca ABAstraZeneca ABTagrissotbl. film obl. 28x40 mg1.586,061.665,3644.409,6846.630,16
L01XE35 162KSosimertinibNL473OAstraZeneca ABAstraZeneca ABTagrissotbl. film obl. 28x80 mg1.586,061.665,3644.409,6846.630,16
L01XE38 161KSkobimetinibNL422ORoche Registration GmbHRoche Pharma AGCotellictbl. film obl. 63x20 mg625,47656,7439.404,6141.374,84
L01XX47 161DSidelalisibNL454OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCZydeligtbl. film obl. 60x100 mg459,10482,0627.546,2028.923,51
L01XX47 162DSidelalisibNL454OGilead Sciences Ireland UCGilead Sciences Ireland UCZydeligtbl. film obl. 60x150 mg459,10482,0627.546,2028.923,51
L04AB04 063adalimumabNL5102,9 mg158,85166,79PAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAbbVie Biotechnology GmbHHumiraotop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,4 ml2.191,042.300,594.382,074.601,17RSRL93
L04AB04 064adalimumabNL5102,9 mg158,85166,79PAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAbbVie Biotechnology GmbHHumiraotop. za inj., brizg. napunj. 2x40 mg/0,4 ml2.191,042.300,594.382,074.601,17RSRL93
L04AB04 065adalimumabNL5102,9 mg158,85166,79PAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAbbVie Biotechnology GmbHHumiraotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mg/0,8 ml4.382,074.601,174.382,074.601,17RSRL93
L04AB04 067adalimumabNL5102,9 mg158,85166,79PAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAbbVie Biotechnology GmbHHumiraotop. za inj., brizg. napunj. 1x80 mg/0,8 ml4.382,074.601,174.382,074.601,17RSRL93
L04AX04 101DSlenalidomidNL42710 mg2.202,122.312,22OTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Lenalidomid Tevacaps. tvrda 21x5 mg1.101,061.156,1123.122,2124.278,32
L04AX04 102DSlenalidomidNL42710 mg1.139,141.196,10OTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Lenalidomid Tevacaps. tvrda 21x10 mg1.139,141.196,1023.922,0025.118,10
L04AX04 103DSlenalidomidNL42710 mg799,37839,34OTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Lenalidomid Tevacaps. tvrda 21x15 mg1.199,051.259,0025.180,0726.439,07
L04AX04 104DSlenalidomidNL42710 mg525,35551,62OTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Lenalidomid Tevacaps. tvrda 21x25 mg1.313,381.379,0527.580,9128.959,96
L04AX04 121DSlenalidomidNL42710 mg1.783,711.872,90OSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLenalidomid Sandozcaps. tvrda 21x5 mg891,86936,4518.728,9919.665,44
L04AX04 122DSlenalidomidNL42710 mg922,71968,84OSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLenalidomid Sandozcaps. tvrda 21x10 mg922,71968,8419.376,8220.345,66
L04AX04 124DSlenalidomidNL42710 mg425,53446,81OSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLenalidomid Sandozcaps. tvrda 21x25 mg1.063,841.117,0322.340,5423.457,57
L04AX04 161DSlenalidomidNL49010 mg3.414,613.585,34OCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedRevlimidcaps. tvrda 21x5 mg1.707,311.792,6735.853,4437.646,11
L04AX04 162DSlenalidomidNL49010 mg1.794,311.884,03OCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedRevlimidcaps. tvrda 21x10 mg1.794,311.884,0337.680,5139.564,54
L04AX04 163DSlenalidomidNL42710 mg1.258,171.321,08OCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedRevlimidcaps. tvrda 21x15 mg1.887,251.981,6239.632,3241.613,94
L04AX04 164DSlenalidomidNL42710 mg831,46873,04OCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedRevlimidcaps. tvrda 21x25 mg2.078,662.182,5943.651,8645.834,45
L04AX04 171DSlenalidomidNL42710 mg2.446,792.569,13OAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmadox Healthcare Limited, Pharmacare Premium Ltd.Lenalidomid Alvogencaps. tvrda 21x5 mg1.223,401.284,5725.691,3426.975,91
L04AX04 172DSlenalidomidNL42710 mg1.265,711.329,00OAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmadox Healthcare Limited, Pharmacare Premium Ltd.Lenalidomid Alvogencaps. tvrda 21x10 mg1.265,711.329,0026.580,0027.909,00
L04AX04 173DSlenalidomidNL42710 mg888,19932,60OAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmadox Healthcare Limited, Pharmacare Premium Ltd.Lenalidomid Alvogencaps. tvrda 21x15 mg1.332,281.398,8927.977,8629.376,75
L04AX04 174DSlenalidomidNL42710 mg583,72612,91OAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmadox Healthcare Limited, Pharmacare Premium Ltd.Lenalidomid Alvogencaps. tvrda 21x25 mg1.459,311.532,2730.645,4632.177,73
L04AX04 181DSlenalidomidNL42710 mg1.025,231.076,49OALPHA-MEDICAL d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLenalidomid Alpha-Medicalcaps. tvrda 21x10 mg1.025,231.076,4921.529,8022.606,29
L04AX04 182DSlenalidomidNL42710 mg472,82496,46OALPHA-MEDICAL d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLenalidomid Alpha-Medicalcaps. tvrda 21x25 mg1.182,041.241,1424.822,8226.063,96
L04AX04 183DSlenalidomidNL42710 mg1.783,711.872,90OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x2,5 mg445,93468,239.364,509.832,73
L04AX04 184DSlenalidomidNL42710 mg1.783,711.872,90OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x5 mg891,86936,4518.728,9919.665,44
L04AX04 185DSlenalidomidNL42710 mg1.209,711.270,19OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x7,5 mg907,28952,6519.052,9120.005,56
L04AX04 186DSlenalidomidNL42710 mg922,71968,84OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x10 mg922,71968,8419.376,8220.345,66
L04AX04 187DSlenalidomidNL42710 mg647,49679,86OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x15 mg971,231.019,7920.395,8521.415,64
L04AX04 188DSlenalidomidNL42710 mg508,77534,21OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x20 mg1.017,531.068,4121.368,2022.436,61
L04AX04 189DSlenalidomidNL42710 mg425,53446,81OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLenalidomid Accordcaps. tvrda 21x25 mg1.063,841.117,0322.340,5423.457,57
L04AX06 161KSpomalidomidNL4773 mg3.052,623.205,25OCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedImnovidcaps. tvrda 21x3 mg3.052,623.205,2564.104,9567.310,20
L04AX06 162KSpomalidomidNL4773 mg2.315,982.431,78OCelegene Europe B.V.Celgene Europe LimitedImnovidcaps. tvrda 21x4 mg3.087,983.242,3864.847,5168.089,89
M01AB05 111diklofenak0,1 g0,780,82OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHDiklofenak retard/Diklofenak Mibetbl. retard 20x100 mg0,780,8215,5316,31R
M01AE01 117ibuprofen1,2 g0,900,95OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen/Ibuprofen Mibetbl. retard 30x800 mg0,530,5616,0016,80R
M05BA06 162ibandronatna kiselinaNM5025 mg3,233,39OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheBondronattbl. film obl. 28x50 mg32,3133,92904,59949,82RSRM01
N02AA55 104DSoksikodon + nalokson75 mg22,5223,64OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Develco Pharma GmbHOksikodon/nalokson Plivatbl. s prod. oslob. 50x(40 mg+20 mg)12,0112,61600,50630,53
N02AX02 117tramadol0,3 g3,583,75OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHTramadol Farmal retard/Tramadol Mibetbl. s prod. oslob. 30x100 mg1,191,2535,7637,55R
N07BC01 162buprenorfin8 mg12,6713,30SLINDIVIOR EUROPE LIMITEDRBSubutextbl. sublingv. 7x2 mg3,173,3322,1723,28RSpn13
N07BC01 163buprenorfin8 mg11,1211,68SLINDIVIOR EUROPE LIMITEDRBSubutextbl. sublingv. 7x8 mg11,1211,6877,8681,75RSpn13
N07BC51 161buprenorfin + nalokson8 mg21,0322,08SLINDIVIOR EUROPE LIMITEDRBSuboxonetbl. sublingv. 7x(2 mg+0,5mg)5,265,5236,8038,64RSRN13
N07BC51 162buprenorfin + nalokson8 mg17,5518,43SLINDIVIOR EUROPE LIMITEDRBSuboxonetbl. sublingv. 7x(8 mg+2mg)17,5518,43122,87129,01RSRN13
V07AZ01 422DSgel za EEG i EKGLCERACARTA S.p.a.CERACARTAZero gelboca plast. 1x260 g, gel8,008,408,008,40
V08AB02 089DSjoheksolNV802PGE HEALTHCARE ASGE HealthcareOmnipaque 300boč. polipropil. 10x50 ml (300 mg I/ml)95,93100,73959,321.007,29
V08AB02 090DSjoheksolNV802PGE HEALTHCARE ASGE HealthcareOmnipaque 300boč. polipropil. 10x100 ml (300 mg I/ml)210,79221,332.107,892.213,28
V08AB02 092DSjoheksolNV802PGE HEALTHCARE ASGE HealthcareOmnipaque 350boč. polipropil. 10x50 ml (350 mg I/ml)121,40127,471.213,991.274,69
V08AB02 093DSjoheksolNV802PGE HEALTHCARE ASGE HealthcareOmnipaque 350boč. polipropil. 10x100 ml (350 mg I/ml)213,09223,742.130,912.237,46
V08AB02 094DSjoheksolNV802PGE HEALTHCARE ASGE HealthcareOmnipaque 350boč. polipropil. 10x200 ml (350 mg I/ml)377,28396,143.772,803.961,44
V08AB02 095DSjoheksolNV802PGE HEALTHCARE ASGE HealthcareOmnipaque 350boč. polipropil. 6x500 ml (350 mg I/ml)965,431.013,705.792,586.082,21
V08AB09 081DSjodiksanolPGE HEALTHCARE ASGE HealthcareVisipaque 270boč. plast. 10x50 ml (270 mgI/ml)120,34126,361.203,361.263,53
V08AB09 082DSjodiksanolPGE HEALTHCARE ASGE HealthcareVisipaque 270boč. plast. 10x100 ml (270 mgI/ml)232,57244,202.325,692.441,97
V08AB09 083DSjodiksanolPGE HEALTHCARE ASGE HealthcareVisipaque 320boč. plast. 10x50 ml (320 mgI/ml)141,38148,451.413,751.484,44
V08AB09 084DSjodiksanolPGE HEALTHCARE ASGE HealthcareVisipaque 320boč. plast. 10x100 ml (320 mgI/ml)282,71296,852.827,142.968,50
V08AB09 085DSjodiksanolPGE HEALTHCARE ASGE HealthcareVisipaque 320boč. 10x200 ml (320 mgI/ml)532,10558,715.321,005.587,05
V08AB09 087DSjodiksanolPGE HEALTHCARE ASGE HealthcareVisipaque 320boč. plast. 6x500 ml (320 mgI/ml)1.262,211.325,327.573,277.951,93
V08CA10 074DSgadoksetična kiselinaNV805PBayer d.o.o.Bayer AGPrimovistotop. za inj., štrc. napunj. 1x10 ml (0,25 mmol/ml)1.265,411.328,681.265,411.328,68
V09AB03 061DSioflupanNV806PGE Healthcare LimitedGE Healthcare B.V.DaTSCANotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml s 2,5 ml otop. (74 MBq/ml)6.128,546.434,976.128,546.434,97
V09AB03 062DSioflupanNV806PGE Healthcare LimitedGE Healthcare B.V.DaTSCANotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml s 5 ml otop. (74 MBq/ml)6.399,946.719,946.399,946.719,94
V20AA01 947RZsterilna gazaLInMEDIC d.o.o.TosamaUpojna gaza 1/4 m Tosama1 x 1/4 m1,441,511,441,51RRZ01
V20AA01 957RZsterilna gazaLInMEDIC d.o.o.TosamaUpojna gaza 1/2 m Tosama1 x 1/2 m1,942,041,942,04RRZ01
V20AA01 967RZsterilna gazaLInMEDIC d.o.o.TosamaUpojna gaza 1/1 m Tosama1 x 1 m3,203,363,203,36RRZ01
V20AC03 937RZzavoj utkaniLInMEDIC d.o.o.TosamaVivanorm1 x (8 cm x 4 m)1,421,491,421,49RRZ01
V20AC03 977RZzavoj utkaniLInMEDIC d.o.o.TosamaVivanorm1 x (12 cm x 4 m)1,691,771,691,77RRZ01
V20AC03 987RZzavoj elastičniLInMEDIC d.o.o.TosamaVivasoft extra1 x (8 cm x 4,5 m)1,131,191,131,19RRZ01
V20AC03 997RZzavoj elastičniLInMEDIC d.o.o.TosamaVivasoft extra1 x (12 cm x 4,5 m)1,491,561,491,56RRZ01
V20AD04 917RZmikroporeLInMEDIC d.o.o.TosamaMicrotape1x (2,5 cm x 9,1m)2,672,802,672,80RRZ01
V20AD04 947RZmikroporeLInMEDIC d.o.o.TosamaMicrotape1x (5 cm x 9,1 m)5,105,365,105,36RRZ01
V20AF06 917RZvataLInMEDIC d.o.o.TosamaCik cak vata Tosama1 x 50 g3,423,593,423,59RRZ01

«

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A09AA02 175enzimi gušterače (visoko dozirani)OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,463,63172,90181,55RSRA15
B01AC22 101prasugrel10 mg11,7912,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg11,7912,38330,03346,53RSRB02
B03BB01 161folatna kiselina10 mg1,631,71OMakpharm d.o.o.G.L. Pharma GmbHFolbellatbl. 30x5 mg0,820,8624,4825,70R
C08CA09 172lacidipin4 mg0,380,39ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg0,560,5915,7616,55R
C09DX01 124amlodipin + valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)1,251,3235,0736,82RRC02
C09DX01 125amlodipin + valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)1,251,3235,0736,82RRC02
C09DX01 126amlodipin + valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)1,331,3937,1739,03RRC02
C10BX13 131rosuvastatin + perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg+ 4 mg+ 1.25 mg)1,631,7148,9851,43R
C10BX13 132rosuvastatin + perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg+ 8 mg+ 2.5 mg)2,052,1561,5264,60R
C10BX13 133rosuvastatin + perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg+ 4 mg+ 1.25 mg)2,262,3767,7371,12R
C10BX13 134rosuvastatin + perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg+ 8 mg+ 2.5 mg)2,682,8180,2784,28R
G03DA04 671progesteron90 mg1,391,46VBesins Healthcare Ireland LimitedCyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestanmeke caps. za rodnicu 15x200 mg3,083,2346,2048,51R
G04CA02 148tamsulozin0,4 mg0,730,76OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 100x0,4 mg0,730,7672,5276,15RSRG05
G04CA52 101dutasterid + tamsulozinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg03
G04CA52 141dutasterid + tamsulozinOPharmaS d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Atekagocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)1,922,0257,6060,48RSpg03
G04CA52 162dutasterid + tamsulozinOMylan Ireland LimitedLaboratorios Leon Farma S.A.Vasgarcaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)1,922,0257,6060,48RSpg03
G04CA52 191dutasterid + tamsulozinOSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGDutasterid/tamsulozin Stadacaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg03
H01AC01 086somatropinNH5062 i.j.119,97125,97PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)899,81944,80899,81944,80RSRH06
H01AC01 087somatropinNH5062 i.j.124,64130,87PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.869,551.963,031.869,551.963,03RSRH06
H01AC01 088somatropinNH5062 i.j.124,23130,44PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.795,082.934,832.795,082.934,83RSRH06
H05BX01 141DSsinakalcetNH50260 mg47,9050,30OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x30 mg23,9525,15670,60704,13
H05BX01 142DSsinakalcetNH50260 mg47,9050,30OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x60 mg47,9050,301.341,201.408,26
J01DE01 041DScefepimNJ1014 g102,08107,18PAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.Cefepim Accordpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x1 g25,5226,8025,5226,80
J01DE01 042DScefepimNJ1014 g107,76113,15PAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.Cefepim Accordpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x2 g53,8856,5753,8856,57
J05AB01 071DSaciklovir4 g617,44648,31PALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorio Reig Jofre S.A., Alpha-Medical d.o.o.Aciklovir Alpha-Medicalboč. inf. 5x250 mg38,5940,52192,95202,60
J05AH02 101oseltamivir0,15 g25,3326,59OACTAVIS GROUP PTC ehf.Balkanpharma-Dupnitsa ADEbilfumintvrde caps. 10x30 mg5,075,3250,6553,18RRJ52
J05AH02 102oseltamivir0,15 g23,2324,40OACTAVIS GROUP PTC ehf.Balkanpharma-Dupnitsa ADEbilfumintvrde caps. 10x45 mg6,977,3269,6573,19RRJ52
J05AH02 103oseltamivir0,15 g20,2421,25OACTAVIS GROUP PTC ehf.Balkanpharma-Dupnitsa ADEbilfumintvrde caps. 10x75 mg10,1210,63101,20106,26R RJ52
L01BC07 081DSazacitidinNL106PMylan Ireland LimitedDrehm Pharma GmbHAzacitidin Mylanpraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg1.673,711.757,401.673,711.757,40
L01BC07 081DSazacitidinNL106PSTADA d.o.o.STADApharm GmbH, STADA Arzneimittel GmbHAzacitidin Stadapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg1.673,711.757,401.673,711.757,40
L01XE44 161DSlorlatinibNL511OPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Deutschland GmbHLorviquatbl. film obl. 90x25 mg355,82373,6132.023,8033.624,99
L01XE44 162DSlorlatinibNL511OPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Deutschland GmbHLorviquatbl. film obl. 120x25 mg355,82373,6142.698,0944.832,99
L01XE44 163DSlorlatinibNL511OPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Deutschland GmbHLorviquatbl. film obl. 30x100 mg1.423,271.494,4342.698,0944.832,99
L01XX32 081DSbortezomibNL126PFresenius Kabi Deutschland GmbHFresenius Kabi Deutchland GmbHBortezomib Fresenius Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x3,5 mg2.876,983.020,832.876,983.020,83
N01AH03 061DSsufentanilPAltamedics d.o.o.Laboratoire RenaudinSufentanil Altamedicsotop. za inj./inf., 5 mg/ml, amp., 10x10 ml8,859,2988,4592,87
N04BX02 161entakapon1 g9,149,59OOrion CorporationNovartis PharmaComtantbl. film obl. 100x200 mg1,831,92182,75191,89Rpn05
N05BA05 071DSlorazepam20 mg36,3038,12PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Temelorotop. za inj., amp. 10 x 4 mg/ml7,267,6272,6076,23
N05CM18 041DSdeksmedetomidinNN5061 mg558,50586,43PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.Dexmedetomidine Accordkonc. za otop. za inf., boč. 5x10 ml (100 mcg/ml)558,50586,432.792,502.932,13
R03DX10 062DSbenralizumabNR5030.54 mg307,62323,00PAstraZeneca ABMedImmune Pharma B.V.Fasenraotop. za inj., brizg. napunj. 1x30 mg17.090,0317.944,5317.090,0317.944,53
V03AC03 171deferasiroksOAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o., Pharmadox Healthcare LimitedDeferasiroks Accordtbl. film obl. 30x90 mg23,1324,29693,90728,60RSRV25
V03AC03 172deferasiroksOAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o., Pharmadox Healthcare LimitedDeferasiroks Accordtbl. film obl. 30x180 mg46,2648,571.387,801.457,19RSRV25
V03AC03 173deferasiroksOAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o., Pharmadox Healthcare LimitedDeferasiroks Accordtbl. film obl. 30x360 mg92,5297,152.775,602.914,38RSRV25
V06DX03 489namirnice za enteralnu primjenuOG-M Pharma Zagreb d.o.o.NutriciaNutridrink Compact Proteinboca 4x125 ml19,6020,5878,4082,32RSRV23

«

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A01AD11 262DSpolivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., vreć. 21x15 ml19.5520,53410.55431,08
A02BA02 118ranitidin0,3 g2,032,13OFarmal d.d.Farmal d.d.Rantintbl. film obl. 20x150 mg1.021,0720.3321,35R
A02BC02 022DSpantoprazolNA20140 mg16,2417,05PSandoz d.o.o.Sandoz-LekPantoprazol Sandozpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg16.2417,05162.36170,48
A02BC02 146pantoprazol40 mg1,051,10OMylan Hrvatska d.o.o.McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan DublinProtizoletbl. žel. otp. 28x20 mg0.520,5514.6315,36RRA02
A02BC02 147pantoprazol40 mg0,981,03OMylan Hrvatska d.o.o.McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan DublinProtizoletbl. žel. otp. 56x20 mg0.490,5227.5528,93RRA02
A02BC02 149pantoprazol40 mg1,011,06OMylan Hrvatska d.o.o.McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan DublinProtizoletbl. žel. otp. 28x40 mg1.011,0628.3129,73RRA02
A10BB12 133glimepirid2 mg0,610,64OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x2 mg0.610,6418.4019,32R
A10BB12 134glimepirid2 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x2 mg0.620,6537.1038,96R
A10BB12 135glimepirid2 mg0,560,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x3 mg0.840,8825.1026,36R
A10BB12 136glimepirid2 mg0,540,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x3 mg0.810,8548.8051,24R
A10BB12 137glimepirid2 mg0,460,48OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x4 mg0.920,9727.7029,09R
A10BB12 138glimepirid2 mg0,450,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x4 mg0.900,9554.0056,70R
B02BD02 094DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,042.654,44PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1264.021.327,221264.021.327,22
B02BD02 098DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.528,052.654,45PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j15168.3115.926,7315168.3115.926,73
C02KX01 171KLbosentanNC2010,25 g556,40584,22OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x62,5 mg139.10146,067789.608.179,08
C02KX01 172KLbosentanNC2010,25 g336,50353,33OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x125 mg168.25176,669422.009.893,10
C09DB01 131amlodipin + valsartanOMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg)0.610,6417.1518,01Rpc04
C09DB01 132amlodipin + valsartanOMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg)1.071,1229.9231,42Rpc04
C09DB01 133amlodipin + valsartanOMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg)1.071,1229.9231,42Rpc04
J01DD04 081DSPOceftriaksonNJ1102 g35,9337,72PMakpharm d.o.o.GalenikaLongacephpraš. za otop. za inj. boč. 10x1 g17.9618,86179.64188,62
J05AR01 171DSlamivudin + zidovudinNJ5010,27OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Lamivudin/Zidovudin Alpha Medicaltbl. film obl. 60x(150 mg +300 mg)19.9120,911194.601.254,33
J05AR03 122DSemtricitabin + tenofovir NJ501OSandoz d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Emtricitabin/Tenofovirdizoproksil Sandoztbl. film obl. 30x(200 mg+245 mg)53.1155,771593.351.673,02
J06BA01 062imunoglobulin, ljudskiNJ708PJana Pharm d.o.o.Octapharma ABGammanormotop. za inj., boč. 1x20 ml (165 mg/ml)1162.611.220,741162.611.220,74RSRJ53
L01CB01 021DSetopozidPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaEtoposide Sandozkonc. otop. za inf., boč. 1x50 mg/2,5 ml29.7431,2329.7431,23
L01CB01 023DSetopozidPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaEtoposide Sandozkonc. otop. za inf., boč. 1x200 mg/10 ml97.34102,2197.34102,21
L01DB03 071DSepirubicinPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaEpirubicin Sandozotop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml72.5876,2172.5876,21
L01DB03 072DSepirubicinPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaEpirubicin Sandozotop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml304.88320,12304.88320,12
L01DB03 073DSepirubicinPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaEpirubicin Sandozotop. za inj. i inf., boč. stakl. 1x100 mg/50 ml702.41737,53702.41737,53
L02BA03 021DSfulvestrantNL2038,3 mg60,7163,74PSandoz d.o.o.Sandoz-Lek, Ebewe Pharma GmbHFulvestrant Sandozotop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mg/5 ml1828.511.919,941828.511.919,94
L02BA03 061DSfulvestrantNL2028,3 mg50,4452,96PAstraZeneca ABAstraZenecaFaslodexotop. za inj., štrc. napunj. 2x250 mg/5 ml1519.361.595,333038.723.190,66
L02BG06 101eksemestan25 mg5,966,26OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oPeramittbl. film obl. 30x25 mg5.966,26178.94187,89RSRL26
L03AX04 051KLpegademazaNL306P0.000.00
L04AX04 123KSlenalidomidNL42710 mg647,49679,86OSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLenalidomid Sandozcaps. tvrda 21x15 mg971.231.019,7920395.8521.415,64
N06AB10 135escitalopram10 mg0,640,68OMylan Hrvatska d.o.o.Genera d.d.Compassiatbl. film obl. 28x10 mg0.640,6818.0018,90R
N07BC01 161buprenorfin8 mg32,1133,72SLIndivior UK LimitedRBSubutextbl. sublingv. 7x0,4 mg1.611,6911.2411,80RSRN13
R06AD03 533tietilperazin13 mg8,298,70RKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Torecansupp. 6x6,5 mg4.144,3524.8626,10R
V03AC03 162deferasiroksOMakpharm d.o.o.Pharmascience International LimitedZilarttbl. za oral. susp. 28x250 mg48.7051,131363.461.431,63RSRV25
V03AF03 066DSkalcij-folinat60 mg53,3456,01PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaKalcijev folinat Sandozotop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x80 ml (10 mg/ml)711.20746,76711.20746,76
V03AF03 068DSkalcij-folinat60 mg56,1358,93PSandoz d.o.o.Ebewe Pharma GmbH Nfg. KGKalcijev folinat Sandozotop. za inj./inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml (10 mg/1 ml)467.73491,12467.73491,12
V07AZ01 412DSgel za ultrazvukLADRIALAB d.o.o.Adrialab d.o.o.Ultra gelboč. plast. 1x300 ml9.009,459.009,45

«

Indikacije pod oznakama »NA905«, »NL422«, »NL452«, »NL467«, »NL473«, »NL488«, »NL501«, »NL503«, »NL504«, »NL505«, »NL506«, »NL507« i »NM502« mijenjaju se i glase:

NA905: Za dugotrajno liječenje (enzimska nadomjesna terapija) kod bolesnika kojima je potvrđena dijagnoza nasljedne tirozinemije tip I. Zahtjev za odobrenjem početka liječenja upućuje Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC ili Klinike za dječje bolesti Zagreb Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Zavodu) za one bolesnike koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa stručnim smjernicama, a po preporuci bolničkog specijaliste, s detaljnim obrazloženjem potrebe za lijekom te očekivanim učinkom lijeka. Terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Praćenje liječenja se provodi kontinuirano, a zahtjev za nastavkom liječenja odobrava najmanje jedanput godišnje Bolničko povjerenstvo za lijekove one ustanove u kojoj se liječenje provodi uz prethodno pribavljenu suglasnost odgovarajućeg Referentnog centra Ministarstva zdravstva.

NL422: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc u kojih je dokazana BRAF V600 mutacija. ECOG 0-2. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Klinička i dijagnostička obrada u cilju procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

2. Trametinib u kombinaciji s dabrafenibom za adjuvantno liječenje odraslih bolesnika s melanomom stadija III u kojih je dokazana BRAF V600 mutacija, nakon potpune resekcije. ECOG 0-1. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene postojanja recidiva bolesti i podnošljivosti liječenja. Liječenje se provodi do znakova recidiva bolesti ili nepodnošenja liječenja a najviše u trajanju od godinu dana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

NL452: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc, osim uvealnog melanoma. ECOG status 0-1. Procjena uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do sljedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti, 2. nema pogoršanja ECOG statusa, 3. odsutnost brze progresije bolesti ili progresije bolesti na kritičnim anatomskim mjestima koja bi zahtijevala hitnu medicinsku intervenciju. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

2.1 Prva linija liječenja metastatskog karcinoma pluća nemalih stanica u odraslih čiji tumori eksprimiraju PD-L1 uz udio tumorskih stanica s ekspresijom >=50% i koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK (napomena: mutacije je potrebno isključiti samo u neskvamoznom karcinomu pluća nemalih stanica), a imaju ECOG status 0-1. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore torakalnih organa. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

2.2. Prva linija liječenja metetastatskog neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica u kombinaciji s kemoterapijom koja sadrži platinu za liječenje odraslih čiji tumori eksprimiraju PD-L1 uz udio tumorskih stanica s ekspresijom 1-49% i koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK, a imaju ECOG status 0-1. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore torakalnih organa. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

3.1. Monoterapija u prvoj liniji liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom, koji se ne smatraju pogodnima za liječenje cisplatinom (što podrazumijeva: WHO ili ECOG status >=2 ili klirens kreatinina <55 ml/min ili zatajenje srca NYHA III ili perifernu neuropatiju stupnja >=2) i čiji tumor pokazuju razinu ekspresije CPS >=10 potvrđene validiranim testom, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 2,5x GGN, odnosno bilirubin do 1,5x GGN, klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci;

3.2. Druga linija liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom koji su prethodno primali kemoterapiju koja je sadržavala platinu, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 2,5x GGN, bilirubin do 1,5x GGN, odnosno klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci.

Klinička i dijagnostička obrada radi procjene uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), a sve do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na neupitnu progresiju bolesti, 2. nema daljnjeg pogoršanja ECOG-statusa, 3. izostanak tumorske progresije na kritičnim anatomskim mjestima koja se ne može jednostavno zbrinuti i stabilizirati medicinskim intervencijama dopuštenima prema protokolu prije ponovljenog doziranja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

NL467: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc, osim uvealnog melanoma. ECOG status 0-1. Procjena uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do sljedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti, 2. nema pogoršanja ECOG statusa, 3. odsutnost brze progresije bolesti ili progresije bolesti na kritičnim anatomskim mjestima koja bi zahtijevala hitnu medicinsku intervenciju. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

2. Druga linija liječenja uznapredovalog karcinoma bubrežnih stanica (RCC), u monoterapiji, u odraslih osoba nakon prethodne terapije. Kriteriji za primjenu: a. ECOG status 0-1; b. nepostojanje stanja koje zahtjeva sistemsko liječenje kortikosteroidima (ekvivalentno dozi prednizona > 10 mg dnevno) ili drugim imunosupresivnim lijekovima unutar 14 dana prije prve doze lijeka. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

3. Druga linija liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom koji su prethodno primali kemoterapiju koja je sadržavala platinu, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT do 5x GGN, bilirubin do 3x GGN, odnosno klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci. Klinička i dijagnostička obrada radi procjene uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), a sve do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na neupitnu progresiju bolesti, 2. nema daljnjeg pogoršanja ECOG-statusa, 3. izostanak tumorske progresije na kritičnim anatomskim mjestima koja se ne može jednostavno zbrinuti i stabilizirati medicinskim intervencijama dopuštenima prema protokolu prije ponovljenog doziranja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

4. U monoterapiji za drugu liniju liječenja odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća nemalih stanica nakon prethodno provedene kemoterapije. Kriteriji za primjenu: a. histološki ili citološki dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća nemalih stanica (neskvamozni tumori koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK) b. ECOG status 0-1 c. nepostojanje stanja koje zahtijeva sistemsko liječenje kortikosteroidima (ekvivalentno dozi prednizona >10mg dnevno) ili drugim imunosupresivnim lijekovima unutar 14 dana prije prve doze lijeka. d) nepostojanje bilo koje aktivne poznate autoimune bolesti ili sumnje na istu. Diabetes mellitus Tip I, rezidualni hipotireoidizam zbog autoimunog stanja koje zahtijeva HNT, psorijaza za koju nije potrebna sistemska terapija, ili stanja za koja se ne očekuje da se ponovno pojavljuju u odsutnosti vanjskoj aktivatora, mogu se uključiti e) Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obavezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do radiološke progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji nemaju simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti i nemaju daljnjeg pogoršanja ECOG statusa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore torakalnih organa. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

NL473: Za liječenje odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća ne-malih stanica s pozitivnim T790M mutacijom receptora epidermalnog faktora rasta, koji su prethodno liječeni i razvili su progresiju na inhibitore tirozin kinaze (EGFR-TKI: erlotinib, gefitinib, afatinib). Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja. U slučaju pozitivnog odgovora na liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), liječenje se, do progresije bolesti, može nastaviti u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

NL488: 1. Monoterapija u prvoj liniji liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom, koji se ne smatraju pogodnima za liječenje cisplatinom (što podrazumijeva: WHO ili ECOG status >=2 ili klirens kreatinina <55 ml/min ili zatajenje srca NYHA III ili perifernu neuropatiju stupnja >=2) i čiji tumor pokazuju razinu ekspresije PD-L1 >=5%, potvrđene validiranim testom, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 5x GGN, odnosno bilirubin do 3x GGN, klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci,

2. Druga linija liječenja odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelnim karcinomom koji su prethodno primali kemoterapiju koja je sadržavala platinu, samo ako su ECOG-statusa 0-1, uz laboratorijske nalaze AST, ALT < 5x GGN, bilirubin do 3x GGN, odnosno klirens kreatinina >30 ml/min, a očekivano preživljenje najmanje 6 mjeseci.

Klinička i dijagnostička obrada radi procjene uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), a sve do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije: 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na neupitnu progresiju bolesti, 2. nema daljnjeg pogoršanja ECOG-statusa, 3. izostanak tumorske progresije na kritičnim anatomskim mjestima koja se ne može jednostavno zbrinuti i stabilizirati medicinskim intervencijama dopuštenima prema protokolu prije ponovljenog doziranja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za urogenitalne tumore. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

3. U monoterapiji za drugu liniju liječenja odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća nemalih stanica nakon prethodno provedene kemoterapije. Kriteriji za primjenu: a. histološki ili citološki dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća nemalih stanica (neskvamozni tumori koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK) b. ECOG status 0-1 c. nepostojanje stanja koje zahtijeva sistemsko liječenje kortikosteroidima (ekvivalentno dozi prednizona >10mg dnevno) ili drugim imunosupresivnim lijekovima unutar 14 dana prije prve doze lijeka. d) nepostojanje bilo koje aktivne poznate autoimune bolesti ili sumnje na istu. Diabetes mellitus Tip I, rezidualni hipotireoidizam zbog autoimunog stanja koje zahtijeva HNT, psorijaza za koju nije potrebna sistemska terapija, ili stanja za koja se ne očekuje da se ponovno pojavljuju u odsutnosti vanjskoj aktivatora, mogu se uključiti e) Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obavezna je svaka 2 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti ili pojave nepodnošljive toksičnosti. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do radiološke progresije bolesti terapija se do slijedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji nemaju simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti i nemaju daljnjeg pogoršanja ECOG statusa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima za tumore torakalnih organa. Liječenje se može započeti isključivo u Kliničkim bolničkim centrima. Nastavak obrade i liječenja, samo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje, moguć je i u drugim bolničkim zdravstvenim ustanovama uz uvjet da je nakon kontrolne obrade, a radi nastavka liječenja, prethodno pribavljena pisana suglasnost multidisciplinarnog tima iz onog kliničkog bolničkog centra gdje je liječenje započelo, temeljem čega nastavak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje nastavlja.

NL501: Kao monoterapija u drugoj liniji liječenja odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.

NL503: Olumiant je indiciran za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Olumiant se može primjenjivati u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom.

1. Za liječenje reumatoidnog artritisa

1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5.

1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka.

1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C.

1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

1.f. Olumiant 2 mg smije se primijenjivati isključivo kod bolesnika kod kojih je preporučena dnevna doza maksimalno 2 mg, odnosno za bolesnike u dobi od ≥ 75 godina ili za bolesnike koji u anamnezi imaju kronične ili rekurentne infekcije ili u bolesnika koji su kandidati za postupno smanjivanje doze nakon što su dozom od 4 mg jedanput na dan postigli održanu kontrolu aktivnosti bolesti.

1.g. Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 12 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista reumatologa/kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda.

Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL504: Liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Olumiant se primjenjuje u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom.

1. Za liječenje reumatoidnog artritisa

1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5.

1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka.

1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C.

1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

1.f. Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 12 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista reumatologa/kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda.

Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL505: 1. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). Nakon najmanje 16 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda (skala 0-10). Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti.

Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 16 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka subspecijalista reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda.

2. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Nakon početne titracije lijeka preporučena doza je 30 mg dvaput na dan. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana nakon 16 tjedana izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 16 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5).

Procjena učinka lijeka obavezna je nakon 16 tjedana od početka liječenja, a kasnije najmanje jedanput tijekom godine. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka specijalista dermatovenerologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda.

Početak liječenja pod točkom 1. i pod točkom 2. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL506: 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka reumatologa ili kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka reumatologa ili kliničkog imunologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda. 3. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka gastroenterologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda.

Početak liječenja pod točkom 1. i pod točkom 2. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL507: Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Kod pozitivnog odgovora na liječenje za nastavak terapije potrebna je preporuka gastroenterologa iz ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda.

Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NM502: Po preporuci specijalista onkologa ili hematologa.

Dodaju se nove indikacije pod oznakama »NL510« i NL511« koje glase:

NL510: Primjenu lijeka prema dolje pojedinačno navedenim indikacijama i kriterijima za primjenu, na prijedlog bolničkog specijaliste odgovarajuće specijalnosti (ovisno o indikaciji: reumatologa/kliničkog imunologa, gastroenterologa, dermatovenerologa, pedijatra odgovarajuće subspecijalizacije, oftalmologa), odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna.

Ukoliko nakon prva 4 mjeseca primjene novog lijeka bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, primjenu lijeka za nastavak liječenja Bolničko povjerenstvo za lijekove može odobriti za sljedećih 6 mjeseci, a lijek se može propisivati na recept Zavoda.

U slučaju da nakon 6 mjeseci liječenja bolesnik i dalje ima indikaciju za nastavak liječenja istim lijekom te zadovoljava kriterije za nastavak liječenja uz pripadajuću indikaciju iz dolje navedene smjernice, svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci, a lijek se na recept Zavoda može propisivati isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove.

Iznimno, u slučaju uvođenja novog lijeka (prebacivanje na drugi biološki/bioslični lijek), u liječenje, gore navedena procedura se ponavlja (bolničko povjerenstvo za lijekove ponovno izdaje odobrenje prvo za 4 mjeseca primjene lijeka na teret sredstava bolničkog proračuna, a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda.)

1. Za bolesnike kojima je postavljena dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

2. Za liječenje reumatoidnog artritisa

2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest: DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5.

2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora.

2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD.

2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d.

3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa

3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca.

3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4.

3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena).

3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2.

3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta.

3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d.

4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa

4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca.

4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi.

4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba.

4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena).

4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10).

4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka.

4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis.

4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti.

4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 4 mjeseca, a kasnije za period od 6, odnosno u nastavku 12 mjeseci, i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e.

5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na knovencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

7. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 40 mg u tjednu 1, a nakon toga doza od 40 mg svaka 2 tjedana. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

8. Za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog gnojnog hidradenitisa (acne inversa) u odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih u kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalno sistemsko liječenje gnojnog hidradenitisa. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebno je zbrojiti apscese, upalne nodule i drenirajuće fistule. Liječenje započinje primjenom početne doze lijeka od 160 mg (ili 4x40 mg u 1 danu ili 2x80 mg u 1 danu ili 80 mg dnevno kroz 2 uzastopna dana). Liječenje se nastavlja 15. dan s dozom od 80 mg (ili 2x40 mg ili 1x80 mg), a 2 tjedna kasnije (29. dan) liječenje se nastavlja s dozom od 40 mg tjedno ili 80 mg svaki drugi tjedan. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti treba biti evaluirana nakon 12 tjedana. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignut HiSCR (engl. Hidradenitis Suppurativa Clinical Response) tj. smanjenje ukupnog broja apscesa i upalnih nodula za 50%, bez povećanja broja apscesa i bez povećanja broja drenirajućih fistula u odnosu na vrijednost prije početka liječenja. Ukoliko je postignut djelomični klinički odgovor (najmanje AN >= 25, odnosno ako je nakon 12 tjedana liječenja zbroj apscesa i upalnih nodula manji za 25% u odnosu na početnu vrijednost prije početka liječenja), liječenje se nastavlja još dodatnih 24. tjedana (ukupno 36 tjedana). Liječenje se nastavlja ukoliko je tada postignut HiSCR u odnosu na početne vrijednosti prije početka liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

9. Za liječenje neifekcijskog intermedijarnog i stražnjeg uveitisa i panuveitisa kod odraslih bolesnika kod kojih nije postignut zadovoljavajući učinak liječenjem konvencionalnom imunosupresijskom terapijom ako: a) nema smanjenja upale unatoč 6 mjeseci liječenjem imunosupresivima (bez aktivnih upalnih lezija na fundusu oka, stanice u prednjoj sobici 0,5+ ili manje, zamućenje staklovine 0,5+ ili manje po kriterijima SUN working group) ili b) kod pogoršanja bolesti koje se po kriterijima SUN working group manifestira povećanjem razine inflamacije (stanice u prednjoj očnoj sobici i zamućenja staklovine) za dva stupnja ili sa stupnja 3+ na 4+, perzistiranje aktivne inflamacije i nastanak novih upalnih lezija na fundusu te smanjenje vidne oštrine za >=15 znakova od najbolje dostignute po ETDRS sustavu ili c) kronična supresija uz imunosupresive zahtijeva dnevnu dozu kortikosteroida više od 10 mg prednisona. Prije uvođenja lijeka potrebno je klasificirati uveitis po klasifikaciji međunarodne skupine za proučavanje uveitisa (IUSG) te radne skupine za uveitis (SUN working group). Procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti evaluira se nakon 16 tjedana. Nastavak liječenja je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. kao početne doze te dalje 40 mg s.c. svaka 2 tjedna počevši od prvog tjedna nakon inicijalne doze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL511: Kao monoterapija u drugoj liniji liječenja odraslih bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.

Smjernice pod oznakama: »RL93« i »RM01« mijenjaju se i glase:

RL93: Početak liječenja odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci bolničkog specijaliste, prema kriterijima navedenim u tekstu indikacije (ovisno o obliku i pakiranju lijeka: za lijek etanercept NL408 ili NL434, za lijek adalimumab NL410, NL411 ili NL510, za lijek certolizumab pegol NL428, za lijek golimumab NL412, a za lijek tocilizumab NL485 ili NL486). Temeljem prvog odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove, lijek se prva 4 mjeseca primjenjuje na teret sredstava bolničkog proračuna, a tek se nakon isteka tog perioda može početi propisivati na recept Zavoda, isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove. U slučaju dokumentiranog pozitivnog odgovora na primjenu lijeka i na preporuku bolničkog specijaliste ovisno o indikaciji u kojoj se lijek primjenjuje, Bolničko povjerenstvo za lijekove može izdati odobrenje za nastavak primjene lijeka: drugo odobrenje Bolničko povjerenstvo za lijekove može dati za razdoblje od 6 mjeseci, a svako sljedeće odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci.

RM01: Po preporuci specijalista onkologa ili hematologa.

Dodaje se nova smjernica pod oznakom »RH07« koja glasi:

RH07: Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama i za liječenje muškaraca sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/127

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.