Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 65/2020 (3.6.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1302

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19. i 22/20.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 42/18., 47/18. – ispravak, 63/18., 98/18., 106/18., 15/19., 26/19., 51/19., 69/19., 97/19., 108/19., 122/19., 127/19., 39/20. i 46/20.) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01BC07 081azacitidinAzacitidin Mylanpraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg
L01XE44 161lorlatinibLorviquatbl. film obl. 90x25 mg
L01XE44 162lorlatinibLorviquatbl. film obl. 120x25 mg
L01XE44 163lorlatinibLorviquatbl. film obl. 30x100 mg


«.

U tablici 2. brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
B02BD02 094rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.
B02BD02 098rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)Kovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.


«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/130

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.