Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

NN 66/2020 (5.6.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Ministarstvo poljoprivrede

1319

Na temelju članka 43. stavka 12. i članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU PRODAJNOG LISTA I SADRŽAJU REGISTRA PRVIH KUPACA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (»Narodne novine« broj 113/2019) u članku 8. stavak 3. briše se zarez iza riječi ugostitelj te se dodaje tekst: „te subjekti u poslovanju s hranom – ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla,«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/51
Urbroj: 525-13/0721-20-30
Zagreb, 2. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.