Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 68/2020 (12.6.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1366

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. rujna 2020., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,56570,3328
Srednji napon
0,54930,3231
Niski naponPlavi0,5360

Bijeli
0,61610,3624
Crveni
0,53680,3158
Žuti
(javna rasvjeta)
0,4195


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,64270,3780
Srednji napon
0,62400,3671
Niski naponPlavi0,6089

Bijeli
0,69990,4117
Crveni
0,60980,3587
Žuti
(javna rasvjeta)
0,4765II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2020.

Klasa: 310-08/20-01/12

Urbroj: 371-06-20-4

Zagreb, 9. lipnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.