Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »75. OBLJETNICA DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020.«

NN 69/2020 (17.6.2020.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »75. OBLJETNICA DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020.«

Hrvatska narodna banka

1377

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »75. OBLJETNICA DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 75. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom (9. svibnja 1945. – 9. svibnja 2020.), povijesnog događaja važnog za Republiku Hrvatsku i svijet, kada je bezuvjetnom kapitulacijom nacističke Njemačke završio Drugi svjetski rat i kada su pobijeđeni fašizam i nacizam u Europi. Prigodni srebrni kovani novac izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 300.000,00 kuna.

2. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 1. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

3. Na licu je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna istaknut stilizirani prikaz rednog broja obljetnice Dana pobjede nad fašizmom »75«. Na rednom broju obljetnice »75« te s lijeve i desne strane ispisan je tekst »OBLJETNICA«, »DAN POBJEDE« i »NAD FAŠIZMOM«, dok je kroz konture prikaza brojke obljetnice, u donjem dijelu, ispisan natpis »1945. – 2020.«, koji označuje razdoblje 75. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom.

4. Na naličju je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna u središnjem dijelu prikaz golubice koja u kljunu nosi maslinovu grančicu, simbol mira i težnju miru. Linije golubice na jednom mjestu nastaju iz linija prikazanog lanca, uz rub, u donjem dijelu kovanog novca, koji simbolizira tiraniju fašizma i nacizma, a čime je simbolično prikazana pobjeda nad fašizmom i nacizmom. Lijevo od prikaza golubice s maslinovom grančicom, polukružno uz rub, ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a u gornjem dijelu kovanog novca, iznad osnovnih motiva, prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod prikaza golubice s maslinovom grančicom nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »150« te ispod nje naziv novčane jedinice »KUNA«.

5. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak.

6. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni srebrni kovani novac sveučilišni prvostupnik kiparstva Nikola Vudrag.

7. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 1. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 326,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke pustit će se u prodaju 19. lipnja 2020.

9. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke prodavat će Hrvatska narodna banka.

10. Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 415-2429-010/06-20/BV

Zagreb, 10. lipnja 2020.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.