Obvezatne upute broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)

NN 69/2020 (17.6.2020.), Obvezatne upute broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1378

Na osnovi članka 56. točke 3. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 10. lipnja 2020. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z IX

OBRASCI ZA POSTUPAK PROVEDBE IZBORA
(OZ-20 do OZ-59)

1. Postupak provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.

3. Obrasci za postupak provedbe izbora su:

– OZ – 20 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na kojem se glasuje za jednu od lista 2020.,

– OZ – 21 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine 2020.,

– OZ – 22 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine 2020.,

– OZ – 23 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine 2020.,

– OZ – 24 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine 2020.,

– OZ – 25 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine 2020.,

– OZ – 26 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine 2020.,

– OZ – 27 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za liste I. – X. izborne jedinice i za kandidate XII. izborne jedinice

– OZ – 28 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju privremeno upisani birači (evidencija privremeno upisanih birača »C«) za liste I. – X. izborne jedinice i za kandidate XII. izborne jedinice

– OZ – 29 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili birači lišeni slobode ili birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi za liste I. – X. izborne jedinice i za kandidate XII. izborne jedinice

– OZ – 30 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za liste XI. izborne jedinice

– OZ – 30/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj za liste XI. izborne jedinice

– OZ – 31 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za liste I. – X. izborne jedinice

– OZ – 32 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ – 32/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici srpske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ – 33 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ – 33/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici mađarske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ – 34 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ – 34/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici talijanske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ – 35 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ – 35/RH Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ – 36 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ – 36/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ – 37 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ – 37/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ – 38 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za liste izborne jedinice

– OZ – 39 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ – 40 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ – 41 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ – 42 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ – 43 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ – 44 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ – 45 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za liste izborne jedinice

– OZ – 46 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ – 47 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva izborne XII. jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ – 48 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ – 49 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ – 50 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ – 51 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ – 52 – Popis za glasovanje za XI. izbornu jedinicu

– OZ – 52/RH – Popis za glasovanje za XI. izbornu jedinicu na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ – 53 – Popis za glasovanje za izbornu jedinicu

– OZ – 54 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike srpske nacionalne manjine

– OZ – 54/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike srpske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ – 55 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike mađarske nacionalne manjine

– OZ – 55/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike mađarske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ – 56 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike talijanske nacionalne manjine

– OZ – 56/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike talijanske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ – 57 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ – 57/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike češke i slovačke nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ – 58 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ – 58/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ – 59 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ – 59/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj.

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

6. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena:

Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-03/20-01/55

Urbroj: 507-03/02-20-11

Zagreb, 10. lipnja 2020.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.