Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

NN 73/2020 (26.6.2020.), Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1420

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI PRELASKA PREKO GRANIČNIH PRIJELAZA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 32/20, 48/20, 56/20, 59/20, 64/20 i 69/20) iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Utvrđuje se poseban režim ulaska u Republiku Hrvatsku osoba koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije.

Osobe iz stavka 1. ove točke dužne su boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.

Obveza samoizolacije ne primjenjuje se na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz zemlje iz stavka 1. ove točke.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu 25. lipnja 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-98

Zagreb, 24. lipnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.