Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru

NN 73/2020 (26.6.2020.), Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru

Državnoodvjetničko vijeće

1422

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 70. stavkom 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018 i 126/19) na 25. sjednici održanoj 5. lipnja 2020., jednoglasno

odlučilo je

I. IVANA SMRKULJ, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru, imenuje se za općinsku državnu odvjetnicu u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru, na vrijeme od četiri godine.

II. Imenovana općinska državna odvjetnica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-66/2019

Zagreb, 5. lipnja 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.