Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu

NN 73/2020 (26.6.2020.), Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

1424

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 56. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018 i 126/19) na 25. sjednici Vijeća održanoj 5. lipnja 2020.,

odlučilo je

I. Za zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu imenuju se TIBOR KOVAČIĆ, državnoodvjetnički savjetnik u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

II. Imenovani zamjenik dužan je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-58/2019

Zagreb, 5. lipnja 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.