Odluka o imenovanju sudaca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 74/2020 (30.6.2020.), Odluka o imenovanju sudaca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Hrvatska gospodarska komora

1440

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 16. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, broj 39/16) i članka 57. stavka 2. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 66/06, 114/06 – ispravak, 129/07, 8/08 – ispravak, 74/15 i 6/18), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 3. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU SUDACA SUDA ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Na listu sudaca za prvostupanjska vijeća imenuju se:

a) nezavisni pravni stručnjaci

1. Zinka Bulka, sutkinja, Županijski sud u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 1, Velika Gorica

2. Lucija Butigan, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

3. Nikolina Dorić Hadžisejdić, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

4. Vesna Gašparuš-Horvat, sutkinja, Županijski sud u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 1, Velika Gorica

5. Ksenija Grgić, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

6. mr. sc. Dražen Jakovina, zamjenik predsjednika Suda i predsjednik Građanskog odjela, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

7. Ivana Koštarić Fegeš, sutkinja, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

8. Željko Orešković, sudac u mirovini, Visoki trgovački sud RH, Berislavićeva 11, Zagreb

9. Diana Preglej, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

10. Nikola Ramušćak, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici, Hrvatske bratske zajednice 1, Velika Gorica

11. Nikola Ribarić, sudac, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

12. Marijan Vugić, sudac, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

13. Darko Župančić, sudac, Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2, Samobor

14. Branka Pleskalt, predsjednica Suda, Trgovački sud u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovica 48, Bjelovar

15. Vladimir Šestak, sudac, Županijski sud u Bjelovaru, Josipa Jelačića 1, Bjelovar

16. Sanja Maria Gašparović, sutkinja, Općinski sud u Čakovcu, Ruđera Boškovića 18, Čakovec

17. Josita Begović, sutkinja, Županijski sud u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 26, Dubrovnik

18. Đorđo Benussi, sudac, Županijski sud u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 26, Dubrovnik

19. Srđan Gavranić, sudac, Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, Dubrovnik

20. Vesna Britvec, sutkinja, Županijski sud u Karlovcu, Trg bana Petra Zrinskog 2, Karlovac

21. Alenka Laptalo, sutkinja, Županijski sud u Karlovcu, Trg bana Petra Zrinskog 2, Karlovac

22. Mima Mrvoš, sutkinja, Općinski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

23. Irena Šegavić, sutkinja, Općinski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

24. Mira Šimac, sutkinja, Općinski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac

25. Lovranka Grabić Abramac, sutkinja, Općinski sud u Šibeniku, Stalna služba u Kninu, Dr. Franje Tuđmana 6, Knin (Ured HGK za područje posebne državne skrbi Knin)

26. Mato Jelić, sudac, Općinski sud u Šibeniku, Stalna služba u Kninu, Dr. Franje Tuđmana 6, Knin (Ured HGK za područje posebne državne skrbi Knin)

27. Jasmina Pižir Mataija, sutkinja, Općinski sud u Zlataru, Trg slobode 14a, Zlatar (za područje ŽK Krapina)

28. Vinko Vladić, sudac, Općinski sud u Zlataru, Trg slobode 14a, Zlatar (za područje ŽK Krapina)

29. mr. sc. Mirjana Baran, predsjednica Suda, Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka ulica 2, Osijek

30. Zvonko Vrban, sudac, Županijski sud u Osijeku, Europska avenija 7, Osijek

31. dr. sc. Sanja Zagrajski, sutkinja, Županijski sud u Osijeku, Europska avenija 7, Osijek

32. Slavka Nikšić, sutkinja, Općinski sud u Gospiću, Trg Alojzija Stepinca 3, Gospić (za područje ŽK Otočac)

33. Ilka Leko, sutkinja, Općinski sud u Požegi, Svetog Florijana 2, Požega

34. Marija Balenović, sutkinja, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2 (za područje ŽK Požega)

35. Predrag Dragičević, sudac, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2 (za područje ŽK Požega)

36. Milena Blagonić, sutkinja, Općinski sud u Puli – Pola, Kranjčevićeva 8, Pula-Pola

37. Miroslav Ružić, sudac, Općinski sud u Puli – Pola, Kranjčevićeva 8, Pula – Pola

38. Robert Fabris, sudac, Županijski sud u Puli – Pola, Kranjčevićeva 8, Pula – Pola

39. Ivan Vučemil, predsjednik Građanskog odjela, Županijski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka

40. Brankica Malnar, sutkinja, Županijski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka

41. Ema Brdovčak, sutkinja, Trgovački sud u Rijeci, Zadarska 1 i 3, Rijeka

42. Ljiljana Milina, sutkinja, Županijski sud u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 8b, Sisak

43. Lovorka Grahek, sutkinja, Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sisak

44. Siniša Orlić, sudac, Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sisak

45. Irena Dikanović-Terzić, predsjednica Građanskog odjela, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2, Slavonski Brod

46. Dubravka Šimić, sutkinja, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2, Slavonski Brod

47. Nada Kemec, dipl. iur., javni bilježnik, Javnobilježnički ured Nada Kemec, Trg Pobjede 22, Slavonski Brod

48. Maria Majić, sutkinja, Županijski sud u Splitu, Gundulićeva 29a, Split

49. Tihana Pivac, sutkinja, Županijski sud u Splitu, Gundulićeva 29a, Split

50. Marija Balić Jurišić, sutkinja, Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

51. Vinka Mitrović, sutkinja, Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

52. dr. sc. Mladen Pavlović, sudac u mirovini, Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6, Split

53. Terezija Goreta, sutkinja, Trgovački sud u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar (za područje ŽK Šibenik)

54. Branko Ivić, sudac, Županijski sud u Šibeniku, Stjepana Radića 81, Šibenik

55. Iris Hatvalić-Nemec, sutkinja, Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, Varaždin

56. Dijana Hofer, sutkinja, Županijski sud u Varaždinu, Braće Radić 2, Varaždin

57. Zoran Mandić, sudac, Općinski sud u Virovitici, Tomaša Masaryka 8, Virovitica

58. Vladimir Ferenčević, sudac, Županijski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Virovitici, Ljudevita Gaja 3, Virovitica

59. Hrvoje Smital, sudac, Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17, Vinkovci (za područje ŽK Vukovar)

60. Dijana Grancarić, sutkinja, Županijski sud u Zadru, Ulica plemića Borelli 9, Zadar

61. Željko Đerđ, sudac, Županijski sud u Zadru, Ulica plemića Borelli 9, Zadar

62. Ardena Bajlo, predsjednica Suda, Trgovački sud u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar

63. Tomislav Jurlina, sudac, Trgovački sud u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar

b) predstavnici trgovaca – članica HGK

1. Vinko Berković, dipl. iur., povjerenik, Odsjek za usklađenost poslovanja, Hrvatski Telekom d.d., R. F. Mihanovića 9, Zagreb

2. Ivana Gabrić, mag.iur., korporativna pravnica u Uredu člana uprave za pravne, kadrovske i opće poslove, Končar – Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

3. Valentina Ključar, magistra inženjerka prometa, prodajna predstavnica, DB Schenker d.o.o., Dugoselska cesta 5, Rugvica

4. Narcisa Knežević, dipl. iur., voditeljica, Služba za pravne poslove, Sektor za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

5. Natalija Kovač Luketić, dipl. oec., rukovoditeljica odjela komercijale, Ivanićplast d.o.o., Vukovarska 6, Ivanić-Grad

6. Aida Marijan, dipl. iur., direktorica za pravne poslove i zastupanja Končar – Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

7. Siniša Radaković, dipl. iur., direktor, likvidacije šteta, Allianz Zagreb d.d., Selska cesta 136 – 138, Zagreb

8. Marko Šarić, dipl. ing. prometa, magistar specijalist polje ekonomija, sveučilišni specijalist strategije i korporativnog upravljanja, direktor, Media Dom d.o.o. i Media Universal d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, Zagreb

9. Ivan Zrnc, stručni specijalist menadžmenta financija, direktor, Gorica Staklo TC d.o.o., Sisačka 43, Velika Gorica

10. Ivana Žižak, dipl. iur., voditeljica pravnog odjela, S. Oliver HR d.o.o., Ulica kneza Branimira 28, Zagreb

11. Emilija Mirković, dipl. iur., rukovoditeljica RJ Pravni, opći i kadrovski poslovi, Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 41a, Bjelovar

12. Ivana Štulina Martić, dipl. iur., direktorica pravnih i općih poslova, Koestlin d.d., Slavonska cesta 2a, Bjelovar

13. Branko Grašić, dipl. iur., direktor, Metss d.o.o., Žrtava fašizma 2a, Čakovec

14. Đuro Bratičević, dipl. oec., prokurist, Prestige Trade Dubrovnik d.o.o., Ćira Carića 1, Dubrovnik

15. dr. sc. Nikola Butigan, dipl. oec., direktor, PEMO d.o.o., Vukovarska 26, Dubrovnik

16. Darinka Galović, dipl. oec., direktorica, Jelsa d.o.o., Gornja Jelsa b.b., Karlovac

17. Niko Pervan, dipl. ing. prometa, direktor, OTP Tržnica d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac

18. Valent Vrhovski, dipl. oec., prokurist, Wrhovski d.o.o., Trg kralja Zvonimira 1, Koprivnica

19. Krunoslav Cerovečki, dipl. oec., član Uprave, Kotka d.d., Prof. D. G. Krambergera 1, Krapina

20. Igor Ružička, dipl. iur., voditelj ljudskih resursa i pravnih poslova, Olimpias Tekstil d.o.o., Vukovarska cesta 219a, Osijek

21. Sanela Vidić Popović, dipl. iur., voditeljica Službe za pravne, opće i poslove upravljanja osobljem, Zračna luka Osijek d.o.o., Vukovarska ulica 67, Klisa

22. Zlatko Škunca, dipl. oec. za hotelijerstvo, direktor, Sunturist d.o.o., Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 1, Novalja (za područje ŽK Otočac)

23. Dajana Hart, univ. spec. oec., voditeljica knjigovodstva, Alles d.o.o., Industrijska ulica 40, Požega

24. Mirjan Batel, dipl. iur., rukovoditelj Općeg kadrovskog i pravnog sektora, Cesta d.o.o., Strossmayerova 4, Pula

25. Lea Išić, dipl. iur., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva ulica 6, Pula

26. Dalibor Sušić, dipl. oec. vanjske trgovine, sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom, član Uprave, D.E.T.A. IN d.o.o. – Rijeka, Zdravka Kučića 13, Rijeka

27. Ivana Smojver, dipl. iur., voditeljica odjela, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Sektor za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, Služba za pravne poslove, Odjel za pravne poslove Zapad, Rijeka, Ul. Viktora cara Emina 2, Rijeka

28. Matea Jaram, dipl. oec., direktorica komercijale, Lonia d.d., Kolodvorska 19, Kutina (za područje ŽK Sisak)

29. Marko Teofilović, dipl. iur., voditelj Odjela pravnih poslova i prokurist, Đuro Đaković Montaža d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod

30. Jasminka Biliškov, dipl. iur., osnivač i prokurist, Biliškov nekretnine d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 38, Kaštel Stari (za područje ŽK Split)

31. Ante Viđak, dipl. iur., voditelj odjela, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Odjel za pravne poslove Jug, Poljička cesta 73, Split

32. Dražen Bumbak, dipl. ing. elektrotehnike, direktor, Gambi d.o.o., Novo naselje 28, Bilice (za područje ŽK Šibenik)

33. Neven Cmrečki, dipl. iur., Sektor za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, Služba za pravne poslove, Odjel za pravne poslove Sjever, HEP – ODS d.o.o., Elektra Varaždin, Kratka 3, Varaždin

34. Damir Kelava, dipl. oec., direktor organizacije rada, Pan Parket d.o.o., Glavna 140, Čačinci (za područje ŽK Virovitica)

35. Domagoj Franić, dipl. ing. elektrotehnike, direktor, Vinka d.d., Jarminačka cesta 1, Vinkovci (za područje ŽK Vukovar)

36. Mate Čolak, magistar prava, Ceste zadarske županije d.o.o., Franka Lisice 77, Zadar

37. mr. sc. Eugene Sorić, dipl. ing. fizike, direktor, Hosting International d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 52a, Zadar

c) predstavnici potrošača

1. Branka Andrassy, dipl. iur., članica, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

2. Ana Cerovski, dipl. iur., u mirovini, Zagreb

3. Marija Duljković, dipl. oec. vanjske trgovine, članica, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb, ovlašteni sudski vještak za financije, računovodstvo i bankarstvo

4. mr. sc. Josipa Jurinić, dipl. iur., članica, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

5. Asta Kovačić, prof. engleskog jezika i književnosti, članica, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

6. Tomislav Lončar, dipl. ing. sigurnosti smjer zaštita na radu i dipl. ing. sigurnosti smjer zaštita od požara, član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

7. Vladimir Njegovan, dipl. ing. el., član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb, stalni sudski vještak Županijskog i Trgovačkog suda u Zagrebu

8. dr. sc. Dinko Pezelj, dipl. ing., u mirovini, Zagreb

9. Jasna Pongrac, dipl. oec., u mirovini, Zagreb

10. Milo Sekulić, dipl. iur., član, Udruga za zaštitu prava potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije, Vladimira Nazora 25, Garešnica (za područje ŽK Bjelovar i ŽK Virovitica)

11. Stjepan Marciuš, profesor obrane i zaštite i osnova marksizma i teorije i prakse samoupravnog socijalizma, član, Međimurski potrošač – Udruga za zaštitu potrošača Međimurske županije, A. Schulteissa 19, Čakovec

12. Dubravko Medo, dipl. oec., u mirovini, Dubrovnik

13. mr. sc. Davorka Palinić, u mirovini, Dubrovnik

14. Mateja Lenard, magistra edukacije latinskoga jezika i književnosti i magistra lingvistike, članica, »Mrežnica« Udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, Trg hrvatskih mučenika 1, Duga Resa (za područje ŽK Karlovac)

15. mr. sc. Josip Žufika, dipl. upravni pravnik, predsjednik, Udruga pravde za zaštitu potrošača Hrvatske – Pravno savjetovalište, Tarašćice 18, Koprivnica

16. Nikola Plačko, dipl. ing. poljoprivrede, dopredsjednik, Udruga za zaštitu potrošača Krapinsko-zagorske županije, Velika Ves 132a, Lepajci (za područje ŽK Krapina)

17. Zvonko Vlahović, dipl. informatičar, član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Podružnica u Krapinsko-zagorskoj županiji, Matenička cesta 30, Donja Stubica (za područje ŽK Krapina)

18. Anamarija Krišto, dipl. iur., članica, Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Vatrogasna 7, Bilje (za područje ŽK Osijek)

19. Branka Lacković, dipl. oec., članica, »Potrošački forum« Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana, Hrvatske Republike 19b, Osijek

20. Tihana Režić, dipl. oec., financijska savjetnica, »Potrošački forum« Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana, Hrvatske Republike 19b, Osijek

21. Anka Kranjčević, dipl. ing. poljoprivrede, u mirovini, Otočac

22. Daniel Majer, mag. iur., član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II (za područje ŽK Požega)

23. Hana Jurić, stručna specijalistica javne uprave, voditeljica savjetovališta – savjetnica pravne struke, Društvo za zaštitu potrošača Istre, Keršovanijeva 27, Pula

24. Ljiljana Kurteš, dipl. iur., članica, Društvo za zaštitu potrošača Istre, Keršovanijeva 27, Pula

25. Branko Raste, dipl. iur., član, Društvo za zaštitu potrošača Istre, Keršovanijeva 27, Pula

26. Helena Brkljača, dipl. oec., članica, Društvo za zaštitu potrošača Istre, Keršovanijeva 27, Pula (za područje ŽK Rijeka)

27. Dunja Bujan, stručna specijalistica javne uprave, članica, Društvo za zaštitu potrošača Istre, Keršovanijeva 27, Pula (za područje ŽK Rijeka)

28. Daniel Mioč, dipl. iur., član, Udruga umirovljenika Sisak, Oktavijana Augusta 3, Sisak

29. Ivo Dujmić, dipl. ing. strojarstva, član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača Slavonski Brod, Fra Luke Ibrišimovića 9, Slavonski Brod

30. Dragutin Pavlic, dipl. ing. strojarstva, član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača Slavonski Brod, Fra Luke Ibrišimovića 9, Slavonski Brod

31. Vlado Biljarski, dipl. oec., predsjednik, Udruga za zaštitu prava potrošača »Splitski potrošač« – Split, Ulica Ljudevita Posavskog 14, Split

32. Lovorka Bujas, dipl. oec., članica, Društvo za zaštitu potrošača »Šibenski potrošač« Šibenik, Kralja Zvonimira 42, Šibenik

33. Vladimir Slunjski, dipl. iur., član Izvršnog odbora, Udruga za zaštitu prava potrošača »Varaždinski potrošač«, Graberje 33, Varaždin

34. Zoran Seidl, dipl. iur., član, Udruga za zaštitu prava potrošača »Varaždinski potrošač«, Graberje 33, Varaždin

35. Silvio Jergović, dipl. ing. šumarstva, član, Centar za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije »Glas potrošača«, J. Dalmatinca 37, Vinkovci

36. Ivan Odor, mag. oec., član, Centar za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije »Glas potrošača«, J. Dalmatinca 37, Vinkovci

37. mr. sc. Elvis Čavić, član, Udruga za zaštitu prava potrošača »Zadarski potrošač« – Zadar, Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar

38. Marina Štimac, dipl. iur. i sveučilišna specijalistica kriminalističkog istraživanja, članica, Udruga za zaštitu prava potrošača »Zadarski potrošač« – Zadar, Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar

39. Jurica Bosna, mag. oec., član, Udruga za zaštitu prava potrošača »Zadarski potrošač« – Zadar, Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar.

Članak 2.

Na listu sudaca za drugostupanjska vijeća imenuju se:

a) nezavisni pravni stručnjaci

1. Gorana Aralica-Martinović, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

2. Nevenka Baran, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

3. Vitomir Boić, predsjednik Suda, Županijski sud u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 1, Velika Gorica

4. Draženka Deladio, sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

5. mr. sc. Vanda Franjić, dipl. iur., viša sudska savjetnica, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3, Zagreb

6. Kornelija Ivanušić, sutkinja, Općinski sud u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 36, Velika Gorica

7. Ksenija Jakovčević, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

8. Verica Kos, sutkinja, Županijski sud u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 1, Velika Gorica

9. Ksenija Kuharić Mikleušević, dipl. iur., viša sudska savjetnica, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Berislavićeva 11, Zagreb

10. mr. sc. Zorislav Kaleb, sudac, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb

11. Renata Pražetina Kaleb, sutkinja, Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb

12. Andrina Raspor Flis, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

13. Goran Škugor, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 1, Velika Gorica

14. Marija Zrilić, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb

15. Gordan Zubak, zamjenik predsjednika suda, Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2/II, Zagreb

b) predstavnici trgovaca – članica HGK

1. Suzana Audić Vuletić, dipl. iur., direktorica Ureda pravnih poslova, Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb

2. Stjepan Dragičević, dipl. iur., viši stručni suradnik za pravne poslove, Sektor pravnih poslova, Hrvatske šume d.o.o., Ulica Kneza Branimira 1, Zagreb

3. Branka Genzić-Horvat, dipl. iur., referentica specijalistica II, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2 – 4, Zagreb

4. Marijana Ivanišević, dipl. iur, samostalna pravna referentica, Pravna služba, Tehnika d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

5. Krešimir Lesić, dipl. iur., član Uprave (pravni savjetnik), Nexus Savjetovanje d.o.o., Britanski trg 4, Zagreb

6. Ivana Radaković, dipl. iur., viša pravna savjetnica, Pravna služba, Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, Zagreb

7. Nikola Šikić, dipl. iur., voditelj Kadrovsko-pravnog odjela, Messer Croatia plin d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić

8. Gordana Štanfel, dipl. iur., direktorica Ureda za korporativno pravo, Končar – Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

c) predstavnici potrošača

1. Nemanja Bačić, dipl. iur., član, »ROZP« – Razvojna organizacija zaštite potrošača, Zagrebačka cesta 145a, Zagreb

2. dr. sc. Sarajko Baksa, dipl. ing. tekstilne tehnologije, član, Hrvat­ska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

3. Zdenka Kocmur, dipl. ing. prehrambeno-sanitarne kemije, članica, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

4. Tomislav Lončar, dipl. kriminalist, tajnik, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb

5. mr. sc. Zoran Vujović, dipl. ing. el., član, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Ozaljska 93/II, Zagreb.

Članak 3.

Suci se imenuju na razdoblje od četiri godine.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju sudaca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 94/14).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/19-02/06
Urbroj: 311-02-19-03
Zagreb, 3. lipnja 2019.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.