Rješenje o razrješenju glavne državne rizničarke

NN 75/2020 (1.7.2020.), Rješenje o razrješenju glavne državne rizničarke

Vlada Republike Hrvatske

1442

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 100. stavka 5. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 54/17, 26/18 i 79/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU GLAVNE DRŽAVNE RIZNIČARKE

Razrješuje se mr. sc. IVANA JAKIR-BAJO dužnosti glavne držav­ne rizničarke, s danom 30. lipnja 2020., radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: UP/I 080-02/20-02/81
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.