Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje

NN 75/2020 (1.7.2020.), Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1444

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 2. Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/05) i članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi s financijskom pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI NACIONALNOG DUŽNOSNIKA ZA OVJERAVANJE

Imenuje se STIPE ŽUPAN, državni tajnik u Ministarstvu financija, vršiteljem dužnosti Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, s danom 1. srpnja 2020.

Klasa: 080-02/20-01/73
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.