Rješenje o razrješenju zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku

NN 75/2020 (1.7.2020.), Rješenje o razrješenju zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1445

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 74.a stavka 1. i stavka 4. točke 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE GLAVNE RAVNATELJICE DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Razrješuje se mr. sc. JADRANKA VUGLAR položaja zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku, s danom 30. lipnja 2020., na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/20-02/80

Urbroj: 50301-15/07-20-02

Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.