Rješenje o imenovanju privremenog rektora Sveučilišta u Slavonskom Brodu

NN 75/2020 (1.7.2020.), Rješenje o imenovanju privremenog rektora Sveučilišta u Slavonskom Brodu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1447

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 15. stavkom 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i člankom 16. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (»Narodne novine«, broj 110/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PRIVREMENOG REKTORA SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

Imenuje se prof. dr. sc. IVAN SAMARDŽIĆ privremenim rektorom Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Klasa: UP/I 080-02/20-01/121
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 25. lipnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.