Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

NN 77/2020 (3.7.2020.), Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1468

Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O OTPISU POTRAŽIVANJA PO RAČUNIMA ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZBOG EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I POTRESA KOJI JE POGODIO PODRUČJE GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

Ovlašćuju se Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u ime Republike Hrvatske otpišu potraživanja po računima za zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdanim za mjesece travanj i svibanj 2020. zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Ovlašćuje se Ministarstvo državne imovine da u ime Republike Hrvatske, zbog potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, otpiše potraživanja po računima za zakup i korištenje poslovnih prostora te najam i korištenje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo državne imovine izdanim za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. za poslovne prostore i stanove koji su označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te da za navedene poslovne prostore i stanove prestane izdavati račune do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.

II.

Otpisat će se potraživanja za zakup, odnosno korištenje poslovnih prostora iz točke I. stavka 1. ove Odluke za mjesece travanj i svibanj 2020. zakupnicima, odnosno korisnicima poslovnih prostora koji nisu mogli raditi sukladno sljedećim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:

1. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (»Narodne novine«, br. 32/20 i 48/20)

2. Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine«, br. 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20, 63/20 i 67/20)

3. Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (»Narodne novine«, broj 35/20) i Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19 (»Narodne novine«, broj 38/20)

4. Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine«, br. 43/20, 51/20 i 62/20)

ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. ako se zakupnik, odnosno korisnik, do dana stupanja na snagu ove Odluke obratio za otpis potraživanja po izdanom računu i dostavio tražene podatke o prihodima i broju zaposlenih

2. ako zakupnik, odnosno korisnik, nema na dan 15. ožujka 2020. dospjelih dugovanja s osnove zakupa, odnosno korištenja poslovnog prostora

3. ako zakupnik, odnosno korisnik u poslovnom prostoru vrši gospodarsku djelatnost

4. za mjesec travanj 2020. – ako zakupnik, odnosno korisnik, kao poslodavac nema pad broja zaposlenih u travnju 2020. u odnosu na ožujak 2020. veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20 % za mala poduzeća, veći od 15 % za srednja poduzeća i veći od 10 % za velika poduzeća

5. za mjesec svibanj 2020. – ako zakupnik, odnosno korisnik, kao poslodavac nema pad broja zaposlenih u svibnju 2020. u odnosu na travanj 2020. veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20 % za mala poduzeća, veći od 15 % za srednja poduzeća i veći od 10 % za velika poduzeća.

Zakupniku, odnosno korisniku poslovnog prostora koji na dan 15. ožujka 2020. ima dospjelih dugovanja s osnove zakupa, odnosno korištenja poslovnog prostora, a koji nije mogao raditi temeljem odluka iz stavka 1. ove točke i koji ispunjava sve druge uvjete iz stavka 1. ove točke, otpisat će se potraživanja za zakup, odnosno korištenje poslovnih prostora ako u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podmiri sva dospjela dugovanja s osnove zakupa odnosno korištenja poslovnog prostora nastala do 15. ožujka 2020.

Potraživanja za zakup, odnosno korištenje poslovnih prostora zakupnicima, odnosno korisnicima koji nisu mogli raditi temeljem odluka iz stavka 1. ove točke i koji ispunjavaju sve uvjete iz stavka 1. ove točke, otpisat će se zaključno do zadnjeg dana do kada nisu mogli raditi temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke.

III.

Otpisat će se potraživanja za zakup, odnosno korištenje poslovnih prostora iz točke I. stavka 1. ove Odluke za mjesece travanj i svibanj 2020. zakupnicima, odnosno korisnicima poslovnih prostora koji su mogli raditi temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ali su imali pad prihoda poslovanja zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. ako se zakupnik, odnosno korisnik, do dana stupanja na snagu ove Odluke obratio za otpis potraživanja po izdanom računu i dostavio tražene podatke o prihodima i broju zaposlenih

2. ako zakupnik, odnosno korisnik, nema na dan 15. ožujka 2020. dospjelih dugovanja s osnove zakupa, odnosno korištenja poslovnog prostora

3. ako zakupnik, odnosno korisnik u poslovnom prostoru vrši gospodarsku djelatnost

4. za mjesec travanj 2020. – ako zakupnik, odnosno korisnik, ima pad prihoda u travnju 2020. veći od 50 % u odnosu na travanj 2019., te ako zakupnik, odnosno korisnik, kao poslodavac nema pad broja zaposlenih u travnju 2020. u odnosu na ožujak 2020. veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20 % za mala poduzeća, veći od 15 % za srednja poduzeća i veći od 10 % za velika poduzeća

5. za mjesec svibanj 2020. – ako zakupnik, odnosno korisnik, ima pad prihoda u svibnju 2020. veći od 50 % u odnosu na svibanj 2019., te ako zakupnik, odnosno korisnik, kao poslodavac nema pad broja zaposlenih u svibnju 2020. u odnosu na travanj 2020. veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20 % za mala poduzeća, veći od 15 % za srednja poduzeća i veći od 10 % za velika poduzeća.

Zakupniku, odnosno korisniku poslovnog prostora koji na dan 15. ožujka 2020. ima dospjelih dugovanja s osnove zakupa, odnosno korištenja poslovnog prostora i koji ispunjava sve druge uvjete iz stavka 1. ove točke, otpisat će se potraživanja za zakup, odnosno korištenje poslovnih prostora ako u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podmiri sva dospjela dugovanja s osnove zakupa odnosno korištenja poslovnog prostora nastala do dana 15. ožujka 2020.

Zakupnicima, odnosno korisnicima poslovnog prostora koji su u 2019. imali prihod manji od 7.500.000,00 kuna i koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ove točke, potraživanja će se otpisati u cijelosti.

Zakupnicima, odnosno korisnicima poslovnog prostora koji su u 2019. imali prihod veći od 7.500.000,00 kuna i koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ove točke, potraživanja će se otpisati proporcionalno padu prihoda u mjesecu za koji se vrši otpis potraživanja.

IV.

Zakupnici, odnosno korisnici poslovnih prostora kojima je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske omogućen rad tijekom razmjernog dijela mjeseca svibnja 2020., za navedeno razdoblje mogu ostvariti otpis potraživanja, ako ostvaruju uvjete iz točke III. ove Odluke.

V.

Otpisat će se potraživanja po računima za zakup i korištenje poslovnih prostora te najam i korištenje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za poslovne prostore i stanove koji su oštećeni u potresu, koji je 22. ožujka 2020. pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, i koji su u preliminarnom pregledu zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobni za obavljanje djelatnosti ili za stanovanje zakupnicima, najmoprimcima, odnosno korisnicima poslovnog prostora ili stana ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. ako se zakupnik, najmoprimac, odnosno korisnik, do dana stupanja na snagu ove Odluke obratio za otpis potraživanja po izdanom računu i dostavio tražene podatke o stupnju oštećenja

2. ako zakupnik, najmoprimac, odnosno korisnik ne koristi poslovni prostor ili stan.

Za poslovne prostore i stanove koji su označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) Ministarstvo državne imovine zakupnicima, najmoprimcima, odnosno korisnicima neće izdavati račune za zakup, najam ili korištenje za vrijeme dok su stan ili poslovni prostor označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja), a potraživanja po izdanim računima od dana potresa do dana stupanja na snagu ove Odluke bit će otpisana ako za navedeno vrijeme zakupnik, najmoprimac ili korisnik ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ove točke.

VI.

Preporuča se Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. donošenje potrebnih odluka i poduzimanje potrebnih radnji za otpis potraživanja po računima sukladno kriterijima iz točaka II., III. IV. i V. ove Odluke za pravne i fizičke osobe kojima društvo Državne nekretnine d.o.o. izdaje račune za zakup, najam i korištenje poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/272

Urbroj: 50301-26/09-20-3

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.