Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 79/2020 (10.7.2020.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1498

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– na križanju željezničke pruge L204 Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić rasputnica u km 6+968 i nerazvrstane ceste u Poljani, grad Lipik,

– na križanju željezničke pruge L204 Banova Jaruga – Daruvar – Pčelić rasputnica u km 7+272 i nerazvrstane ceste u Poljani, grad Lipik.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/20-01/03

Urbroj: 387-03-01-20-03

Zagreb, 3. srpnja 2020.

v.d. Ravnatelja
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.