Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 80/2020 (14.7.2020.), Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1508

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O NUŽNOJ MJERI OBVEZNOG KORIŠTENJA MASKI ZA LICE ILI MEDICINSKIH MASKI ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

II.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti:

– zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene

– vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu

– zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

– zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koju dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka

– i druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

III.

Ova Odluka primjenjuje se od 13. srpnja 2020. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-104

Zagreb, 10. srpnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.