Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.«

NN 80/2020 (14.7.2020.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.«

Hrvatska narodna banka

1511

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. srpnja 2020. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak (1995. – 2020.), iznimno važnoga povijesnoga i političkog događaja za Republiku Hrvatsku, kada je oslobodilačkom operacijom oslobođeno 500 četvornih kilometara dotad okupiranoga zapadnoslavonskog teritorija te je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb ‒ Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. Prigodni srebrni kovani novac ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 1.500.000,00 kuna.

2. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 1. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

3. Na licu prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna u središnjem dijelu je prikaz geografske karte Republike Hrvatske te prikaz simbola bljeska koji je pozicioniran na zapadnoslavonskom području. S desne strane prikaza geografske karte Republike Hrvatske ispisan je naziv vojno-redarstvene operacije, »BLJESAK«, a ispod naziva ispisan je tekst »25. OBLJETNICA«. Lijevo od geografske karte nalaze se ispisane godine »1995.« te »2020.« koje se odnose na razdoblje obljetnice.

4. Na naličju prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna u središnjem je dijelu prikaz zastave Republike Hrvatske, a iznad zastave, s lijeve i desne strane, polukružno uz rub prigodnoga kovanog novca prikazan je 51 kvadratić u spomen na poginule hrvatske branitelje u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak. Ispod zastave nalazi se oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga kovanog novca »150« te ispod nje naziv novčane jedinice »KUNA«. Ispod naziva novčane jedinice prikaz je grba Republike Hrvatske, a s lijeve i desne strane od grba, polukružno, uz rub kovanog novca nalazi se natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

5. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak.

6. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni srebrni kovani novac akademski kipar Luka Petrinjak.

7. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 1. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 326,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke pustit će se u prodaju 4. kolovoza 2020.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 1. ove Odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.

10. Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 416-2438-010/07-20/BV

Zagreb, 9. srpnja 2020.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.