Odluka o izmjenama Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

NN 81/2020 (15.7.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1516

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i na temelju članka 5. stavka 1. te članka 6. stavka 4. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19 i 37/20), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA
(Xiphias Gladius) U 2020. GODINI

I.

U točki II. Odluke o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini (»Narodne novine«, br. 41/20) redak 18. u tablici mijenja se i glasi:

18.HRV000017295256076-KŽ4659,6


II.

U točki III. redak 18. u tablici mijenja se i glasi:

18.HRV000017295256076-KŽ


III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/20-01/63

Urbroj: 525-13/0737-20-3

Zagreb, 8. srpnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.