Odluka o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN 81/2020 (15.7.2020.), Odluka o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1521

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O NUŽNOJ MJERI OBVEZNOG KORIŠTENJA MASKI ZA LICE ILI MEDICINSKIH MASKI ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« br. 80/20) u točki II. dodaju se novi podstavak 5. i podstavak 6. koji glase:

» – zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije

– zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 7.

II.

Ova Odluka primjenjuje se od 15. srpnja 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-106

Zagreb, 14. srpnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.