Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju

NN 84/2020 (21.7.2020.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1567

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA VUKOVARSKO-SRIJEMSKU ŽUPANIJU

I.

Na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije od 19. srpnja 2020. godine uvodi se nužna epidemiološka mjera ograničavanja održavanja svadbenih svečanosti koje se mogu održavati samo u krugu najuže obitelji.

II.

Ova Odluka primjenjuje se do 4. kolovoza 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-108

Zagreb, 20. srpnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.