Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA, 1995. – 2020.«

NN 84/2020 (21.7.2020.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA, 1995. – 2020.«

Hrvatska narodna banka

1568

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. srpnja 2020. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA,
1995. – 2020.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije »Oluja« (1995. – 2020.), iznimno važnoga povijesnoga i političkog događaja za Republiku Hrvatsku, kada je oslobodilačkom operacijom Hrvatske vojske i policije, u kojoj je sudjelovalo oko 200.000 hrvatskih vojnika i policajaca, na bojišnici dugoj oko 600 kilometara, od Jasenovca do Dinare, oslobođeno oko 11.000 četvornih kilometara dotad okupiranog područja Republike Hrvatske te je njome osigurana sloboda njezinih građana i daljnji razvoj.

Članak 2.

(1) Prigodni srebrni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni srebrni kovani novac) izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 1.500.000,00 kuna.

(2) Prigodni srebrni kovani novac izrađuje se od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Prigodni srebrni kovani novac ima masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

Članak 3.

Na licu je prigodnoga srebrnoga kovanog novca prikaz geografske karte Republike Hrvatske. Iznad prikaza geografske karte ispisan je tekst naziva vojno-redarstvene operacije »OLUJA«. S lijeve strane naziva započinje prikaz ratnog vihora, »vrtlog« koji simbolizira »Oluju« i obavija cijelu Republiku Hrvatsku, simbolizirajući značenje same operacije, a završava na dijelu geografske karte koja označuje lokaciju grada Knina, čime se i simbolički povezuje s jednim od simbola pobjede u vojno-redarstvenoj operaciji, označuje simbolički završetak »Oluje« i povezuje se s osnovnim motivom na naličju kovanog novca – prikazom Kninske tvrđave i vijoreće zastave Republike Hrvatske. S desne strane prikaza geografske karte Republike Hrvatske ispisan je tekst »25. OBLJETNICA«, a ispod teksta nalaze se ispisane godine »1995.« i »2020.«, odnosno početak i kraj razdoblja na koje se odnosi obljetnica.

Članak 4.

Na naličju prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz Kninske tvrđave na kojoj se vijori zastava Republike Hrvatske kao jednog od simbola pobjede u Domovinskom ratu. Ispod prikaza Kninske tvrđave nalazi se oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga kovanog novca »150«, a ispod oznake ispisan je tekst naziva novčane jedinice »KUNA«. Ispod naziva novčane jedinice prikaz je grba Republike Hrvatske, a s lijeve i desne strane grba, polukružno, uz rub kovanog novca nalazi se natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Članak 5.

Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca gladak.

Članak 6.

Autor je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni srebrni kovani novac akademski kipar Luka Petrinjak.

Članak 7.

(1) Prigodni srebrni kovani novac prodaje se po cijeni od 326,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

(2) Komplet koji sadržava prigodni srebrni kovani novac i prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 1. Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.« (»Narodne novine« br. 80/2020.) prodaje se po cijeni od 652,00 kuna za komplet, uvećanoj za PDV.

Članak 8.

Prigodni srebrni kovani novac i komplet iz članka 7. stavka 2. ove Odluke puštaju se u prodaju 4. kolovoza 2020.

Članak 9.

Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca i kompleta iz članka 7. stavka 2. ove Odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 416-2439-010/07-20/BV

Zagreb, 9. srpnja 2020.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.