Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

NN 88/2020 (30.7.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Ministarstvo turizma i sporta

1674

Na temelju članka 11. stavka 6. i članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 52/19.), ministrica turizma i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 1.

U članku 7. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, broj 14/20.) dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka, u 2020. godini umanjuje se za 50%.

(6) Iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/23
Urbroj: 529-05-02-01-01/1-20-11
Zagreb, 27. srpnja 2020.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.