Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.

NN 89/2020 (31.7.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.

Državni zavod za statistiku

1684

Na temelju odredbe članka 10. Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. (»Narodne novine«, broj 63/19 i 64/20), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O METODOLOGIJI POPISA POLJOPRIVREDE 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020. (»Narodne novine«, broj 108/19) u članku 11. stavku 3. riječi: »15. srpnja 2020.« zamjenjuju se riječima: »31. listopada 2020.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 954-03/19-01/62

Urbroj: 555-12-02-20-4

Zagreb, 28. srpnja 2020.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.