Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

NN 89/2020 (31.7.2020.), Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

Državnoodvjetničko vijeće

1685

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 56. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018 i 126/19) na 27. sjednici Vijeća održanoj 16. srpnja 2020., jednoglasno

odlučilo je

I. Za zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici imenuju se LUKA BOŽIČEVIĆ, viši državnoodvjetnički savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici.

II. Imenovani zamjenik dužan je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-42/2019
Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.