Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu

NN 89/2020 (31.7.2020.), Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

1686

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 56. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018 i 126/19) na 27. sjednici Vijeća održanoj 16. srpnja 2020., većinom glasova

odlučilo je

I. Za zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu imenuju se DALEN MIKULJAN, državnoodvjetnički savjetnik u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli – Pola.

II. Imenovani zamjenik dužan je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-50/2019
Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.