Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

NN 90/2020 (7.8.2020.), Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

Hrvatska ljekarnička komora

1754

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 3. i članka 34. stavka 1. točke 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 121/03, 142/06, 35/08, 117/08) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 19. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, Vijeće Komore je 2. srpnja 2020. donijelo

DOPUNU POPISA

KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE

Članak 1.

U Popisu kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (»Narodne novine«, broj 22/17, 96/18 i 46/2019), u TABLICI II »DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA«, u GRUPI B Proizvodi koji se koriste za zaštitu zdravlja kod ljudi, a nisu deklarirani kao medicinski proizvodi, pod rednim brojem 16. iza riječi »metalni« dodaje se riječ »tekstilni«.

Članak 2.

Ova Dopuna objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 023-08/20-02/08
Urbroj: 330-02-20-2
Zagreb, 2. srpnja 2020.

Predsjednica
Vijeća Komore
Marija Vinković, mag. pharm., v. r.