Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

NN 94/2020 (21.8.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1783

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. kolovoza 2020. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN d.o.o., CARA HADRIJANA 7, OSIJEK

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za 2021. godinu, drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021., u skladu s Prilogom I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (»Narodne novine«, broj 124/19), te Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 127/17) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na energetski subjekt PLIN VTC d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 21/II, 33000 Virovitica i energetski subjekt PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2020. godine.

Klasa: 310-45/20-02/51

Urbroj: 371-20-10

Zagreb, 19. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeTarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica

T+3

2020.

T+4

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,03900,0402kn/kWh
TM20,03900,0402kn/kWh
TM30,03900,0402kn/kWh
TM40,03510,0362kn/kWh
TM50,03510,0362kn/kWh
TM60,03320,0342kn/kWh
TM70,03120,0322kn/kWh
TM80,02930,0302kn/kWh
TM90,02730,0281kn/kWh
TM100,02340,0241kn/kWh
TM110,01950,0201kn/kWh
TM120,01560,0161kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00knNapomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.