Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

NN 94/2020 (21.8.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1784

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 7. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. kolovoza 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD
1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP-PLIN d.o.o.,
CARA HADRIJANA 7, OSIJEK

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (»Narodne novine«, broj 16/20) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, energetski subjekt PLIN VTC d.o.o., Ulica Ote Horvata 15, 33000 Virovitica i energetski subjekt PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o., Gospodarska zona 13, 32000 Vukovar.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2020. godine.

Klasa: 310-45/20-02/51

Urbroj: 371-20-9

Zagreb, 19. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o. Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,03900,01300,2444kn/kWh
TM20,03900,2444kn/kWh
TM30,03900,2444kn/kWh
TM40,03510,2405kn/kWh
TM50,03510,2405kn/kWh
TM60,03320,2386kn/kWh
TM70,03120,2366kn/kWh
TM80,02930,2347kn/kWh
TM90,02730,2327kn/kWh
TM100,02340,2288kn/kWh
TM110,01950,2249kn/kWh
TM120,01560,2210kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.TM10,19240,04020,01300,2456kn/kWh
TM20,04020,2456kn/kWh
TM30,04020,2456kn/kWh
TM40,03620,2416kn/kWh
TM50,03620,2416kn/kWh
TM60,03420,2396kn/kWh
TM70,03220,2376kn/kWh
TM80,03020,2356kn/kWh
TM90,02810,2335kn/kWh
TM100,02410,2295kn/kWh
TM110,02010,2255kn/kWh
TM120,01610,2215kn/kWh