Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

NN 96/2020 (28.8.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1809

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Splitsko-dalmatinske županije, u trajanju od 14 dana.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obvezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata dok se ne konzumira hrana, pića i napitci

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba

– na ostalim privatnim svečanostima i proslavama može biti prisutno najviše 20 osoba

– na sahranama može biti prisutno najviše 50 osoba, bez održavanja karmina, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom

– na svim društvenim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i druga društvena okupljanja) obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od minimalno 2 metra

– organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

– obustavlja se rad teretana, fitness centara i drugih oblika organiziranje rekreacije

– sportska natjecanja mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja

– zabranjuju se posjeti i izlasci iz domova za starije i drugih ustanova socijalne skrbi te se daje preporuka da se rad organizira u smjenama, kad god je to moguće.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera u ugostiteljskim objektima.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. kolovoza 2020. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-116

Zagreb, 26. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.