Odluku o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.«

NN 101/2020 (11.9.2020.), Odluku o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.«

Hrvatska narodna banka

1912

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA
U ZAGREBU, 1669. – 2019.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje prigodni zlatni i srebrni kovani novac u povodu 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, važnoga povijesnog, političkog, znanstvenog i kulturnog događaja za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

(1) Prigodni zlatni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac) izdaje se u apoenu od 500 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 5.000.000,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 986/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Prigodni zlatni kovani novac ima masu od 3,50 grama i promjer od 18 milimetara.

Članak 3.

(1) Prigodni srebrni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni srebrni kovani novac) izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 1.500.000,00 kuna.

(2) Prigodni srebrni kovani novac izrađuje se od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

Članak 4.

Na licu prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz knjige sa službenim znakom Sveučilišta u Zagrebu koja se predaje iz ruke u ruku, čime se simbolizira prenošenje znanja odnosno intelektualnoga, znanstvenoga i kulturnog nasljeđa. Na prikazu knjige, ispod znaka Sveučilišta u Zagrebu nalazi se natpis obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu »350.«. Iznad prikaza knjige nalazi se godina osnivanja »1669.«, dok se ispod motiva knjige nalazi godina »2019.«, kojom se navršava 350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu. S lijeve strane prikazane knjige nalazi se natpis »OBLJETNICA SVEUČILIŠTA«, dok se s desne strane nalazi natpis »SVEUČILIŠTA U ZAGREBU«.

Članak 5.

Na naličju prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz grafički stiliziranoga ulaznog rizalita sa stubištem zgrade Sveučilišta u Zagrebu (Rektorata i Pravnog fakulteta) te skulpture Ivana Meštrovića »Povijest Hrvata«, koja je pozicionirana ispred ulaza u zgradu Sveučilišta. Iznad prikaza nalazi se natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a ispod prikaza nalazi se oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga zlatnoga kovanog novca »500«, odnosno oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga srebrnoga kovanog novca »150«, a uz oznaku nominalne vrijednosti nalazi se naziv novčane jedinice »KUNA«. Ispod oznake nominalne vrijednosti i naziva novčane jedinice prikaz je grba Republike Hrvatske.

Članak 6.

Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca gladak.

Članak 7.

Autor je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac i prigodni srebrni kovani novac sveučilišni prvostupnik kiparstva Nikola Vudrag.

Članak 8.

(1) Prigodni zlatni kovani novac prodaje se po cijeni od 2.093,00 kuna za komad.

(2) Prigodni srebrni kovani novac prodaje se po cijeni od 326,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

(3) Komplet koji sadržava prigodni zlatni kovani novac i prigodni srebrni kovani novac prodaje se po cijeni od 2.419,00 kuna za komplet, uvećanoj za PDV za prigodni srebrni kovani novac.

Članak 9.

Prigodni zlatni kovani novac, prigodni srebrni kovani novac i komplet iz članka 8. stavka 3. ove Odluke puštaju se u prodaju 23. rujna 2020.

Članak 10.

Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca i prigodnoga srebrnoga kovanog novca te kompleta iz članka 8. stavka 3. ove Odluke obavlja Hrvatska narodna banka.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 417-2445-010/09-20/BV

Zagreb, 7. rujna 2020.

Predsjednik
Savjeta Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.