Odluka o dopunama Odluke o donošenju mreže telemedicinskih centara

NN 103/2020 (18.9.2020.), Odluka o dopunama Odluke o donošenju mreže telemedicinskih centara

Ministarstvo zdravstva

1937

Na temelju članka 38. stavka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19) na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

I.

Donose se dopune Mreže telemedicinskih centara (»Narodne novine«, broj 115/19).

II.

Dopune Mreže iz točke I. ove Odluke nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/43

Urbroj: 534-02-1-1/2-20-1

Zagreb, 9. rujna 2020.

Ministar

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

U Mreži telemedicinskih centara točka IV. Mreža telemedicinskih centara, Osnovna mreža telemedicinskih centara dopunjuje se telemedicinskim centrima koji glase:

R. br.ŽupanijaRazina zdravstvene zaštite

Zdravstvena

ustanova

Šifra telemedicinskog centra*Područje medicinske strukeMinimalan broj zdravstvenih radnika
2.Brodsko-posavska županijasekundarna

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

Andrije Štampara 42

35000 Slavonski Brod

TMPC-188Neurologija1
3.Dubrovačko-neretvanska županijaprimarna

Dom zdravlja »Dr. Ante Franulović« Vela Luka

Ambulanta Blato

Ulica 33 br. 4, 20271 Blato

TMPC-202Obiteljska (opća) medicina1
primarna

Dom zdravlja Dubrovnik

Dr. Ante Starčevića 1

20000 Dubrovnik

TMPC-200Obiteljska (opća) medicina1
primarna

Dom zdravlja Korčula

Ulica kralja Tomislava 22

20250 Orebić

TMPC-201Obiteljska (opća) medicina1
sekundarna

Opća bolnica Dubrovnik

Dr. Roka Mišetića 2

20000 Dubrovnik

TMPC-189Neurologija1
4.Grad Zagrebsekundarna

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana

Draškovićeva 13

10000 Zagreb

TMPC-185Kardiologija1
sekundarna

Klinika za psihijatriju Vrapče

Bolnička cesta 32

10000 Zagreb

TMSC-070Psihijatrija1
6.Karlovačka županijaprimarna

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke Županije

Dr. Vladka Mačeka 48

47000 Karlovac

TMPC-253Hitna medicina1
11.Osječko-baranjska županijasekundarna

Dom zdravlja Osijek

Park kralja Petra Krešimira IV br. 6

31000 Osijek

TMSC-067Radiologija1
sekundarna

Dom zdravlja Osijek

Park kralja Petra Krešimira IV br. 6

31000 Osijek

TMSC-068Kardiologija1
sekundarna

Dom zdravlja Osijek

Park kralja Petra Krešimira IV br. 6

31000 Osijek

TMSC-069Pulmologija1
14.Sisačko-moslavačka županijaprimarna

Dom zdravlja Petrinja

Ul. Radoslava Lopašića 1b

44250 Petrinja

TMPC-230Obiteljska (opća) medicina1
primarna

Dom zdravlja Petrinja ispostava Topusko

Vranovinska cesta 6

44415 Topusko

TMPC-231Obiteljska (opća) medicina1
primarna

Dom zdravlja Petrinja ispostava Glina

Vukovarska 41

44400 Glina

TMPC-232Obiteljska (opća) medicina1
19.Vukovarsko-srijemska županijasekundarna

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Županijska 35

32000 Vukovar

TMPC-187Neurologija1
20.Zadarska županijasekundarna

Opća bolnica Zadar

Ulica Bože Peričića 5

23000 Zadar

TMPC-105Neurokirurgija1


Iza Tablice Osnovna mreža telemedicinskih centara dodaje se Tablica Proširena mreža telemedicinskih centara koja glasi:

Proširena mreža telemedicinskih centara

R. br.ŽupanijaRazina zdravstvene zaštiteZdravstvena
ustanova
Šifra telemedicinskog centra*Područje medicinske strukeMinimalan broj zdravstvenih radnika
8.Krapinsko-zagorska županijasekundarna

Klinika Magdalena

Ljudevita Gaja 2

49217 Krapinske Toplice

PMTC-001Kardiologija1
21.Zagrebačka županijasekundarna

Specijalna bolnica Radiochirurgija Zagreb

Ulica dr. Franje Tuđmana 4

10431 Sveta Nedelja

PMTC-002Radiologija1
sekundarna

Poliklinika Leder d.o.o.

Ulica Mladena Kerstnera 16

10410 Velika Gorica

PMTC-003Radiologija1

* PMTC = proširena mreža telemedicinskih centara