Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)

NN 103/2020 (18.9.2020.), Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1938

Na temelju članka 181. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i nadležnih komora, ministar zdravstva donosi

NACIONALNI PLAN

SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE
(2020. – 2024.)

I.

Na prijedlog predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te pravnih i fizičkih osoba iz članka 182. stavaka 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19 – u daljnjem tekstu Zakon) donosi se Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja).

Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja temelji se na: potrebi razvoja zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, potrebi zdravstvenog sustava za odgovarajućim specijalnostima zdravstvenih radnika, broju, rasporedu te dobnoj strukturi zdravstvenih radnika.

II.

Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja utvrđuje se za područje Republike Hrvatske potreban broj specijalizacija i užih specijalizacija doktora medicine te potreban broj specijalizacija doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije.

Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja temelj je za donošenje godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenih radnika.

III.

Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja za doktore medicine iskazan je u tablici I., za doktore dentalne medicine u tablici II., za magistre farmacije u tablici III. te za magistre medicinske biokemije u tablici IV., kako slijedi:

Tablica I.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA/UŽIH SPECIJALIZACIJA DOKTORA MEDICINE

Specijalizacije/uže specijalizacije doktora medicineRepublika Hrvatska
SpecijalizacijeUže specijalizacije
Abdominalna kirurgija758
Alergologija i klinička imunologija123
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina188 
Dermatologija i venerologija56 
Dječja i adolescentna psihijatrija222
Dječja kirurgija21 
Endokrinologija i dijabetologija593
Epidemiologija54 
Fizikalna medicina i rehabilitacija132 
Gastroenterologija874
Gerijatrija5 
Ginekologija i opstetricija185 
Hematologija473
Hitna medicina372 
Infektologija62 
Internistička onkologija362
Javnozdravstvena medicina15 
Kardiologija9911
Kardiotorakalna kirurgija (smjer torakalna)12 
Kardiotorakalna kirurgija (smjer kardijalna)15 
Klinička farmakologija s toksikologijom7 
Klinička mikrobiologija50 
Klinička radiologija174 
Laboratorijska imunologija0 
Maksilofacijalna kirurgija18 
Medicina rada i športa71 
Nefrologija537
Neurokirurgija28 
Neurologija103 
Nuklearna medicina16 
Obiteljska medicina504 
Oftalmologija i optometrija96 
Onkologija i radioterapija41 
Opća interna medicina92 
Opća kirurgija46 
Ortopedija i traumatologija94 
Otorinolaringologija66 
Patologija i citologija80 
Pedijatrija244 
Pedijatrijska infektologija5 
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija/plastična kirurgija224
Psihijatrija164 
Pulmologija627
Reumatologija257
Sudska medicina1 
Školska i adolescentna medicina70 
Transfuzijska medicina45 
Urologija59 
Vaskularna kirurgija352
UKUPNO382563


Uže specijalizacije doktora
medicine
Republika
Hrvatska
ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE/INTENZIVNA MEDICINA 
Intenzivna medicina21
DERMATOLOGIJA: 
Pedijatrijska dermatologija6
Dermatološka onkologija5
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA: 
Reumatologija2
EPIDEMIOLOGIJA: 
Zdravstvena ekologija17
GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA: 
Fetalna medicina i opstetricija21
Ginekološka onkologija15
Humana reprodukcija10
Uroginekologija12
JAVNO ZDRAVSTVO 
Zdravstvena ekologija
INFEKTOLOGIJA 
Intenzivna medicina6
INTERNA MEDICINA 
Intenzivna medicina5
MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA 
Plastična kirurgija glave i vrata7
NEUROLOGIJA 
Cerebrovaskularne bolesti9
Epileptologija5
Intenzivna neurologija12
Neurodegenerativne bolesti2
Neuroimunologija8
Neuromuskularne bolesti3
OFTALMOLOGIJA 
Prednji segment oka10
Stražnji segment oka15
Kirugija vjeđa i orbite6
Dječja oftalmologija i strabologija12
Glaukomatologija6
Neurooftalmologija4
OPĆA KIRURGIJA 
Kirurška onkologija
Traumatologija7
Intenzivna medicina
ORTOPEDIJA 
Dječja ortopedija1
Traumatologija lokomotornog sustava
OTORINOLARINGOLOGIJA 
Audiologija5
Fonijatrija9
Plastična kirurgija glave i vrata8
PEDIJATRIJA 
Pedijatrijska kardiologija15
Pedijatrijska neurologija18
Pedijatrijska nefrologija11
Pedijatrijska gastroenterologija, hepatologija i prehrana12
Pedijatrijska pulmologija13
Pedijatrijska endokrinologija i dijabetologija6
Pedijatrijska hematologija i onkologija10
Neonatologija26
Bolesti metabolizma u pedijatriji2
Pedijatrijska alergologija i kl. imunologija7
Pedijatrijska hitna i intenzivna medicina12
Pedijatrijska reumatologija4
Pedijatrijska klinička farmakologija i toksikologija2
PSIHIJATRIJA 
Alkoholizam i dr. ovisnosti4
Biologijska psihijatrija25
Psihoterapija22
Forenzička psihijatrija2
Socijalna psihijatrija12
RADIOLOGIJA 
Intervencijska radiologija19
Neuroradiologija16
Ultrazvuk40
UROLOGIJA 
Andrologija5
Urodinamika i neurourologija7
Urolitijaza6
Urološka onkologija7
Transplatacija bubrega3
UKUPNO555Tablica II.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA DOKTORA DENTALNE MEDICINE

Specijalizacije doktora dentalne
medicine
Republika Hrvatska
Dječja stomatologija60
Endodoncija s rest. stomatologijom46
Obiteljska stomatologija2
Oralna kirurgija86
Oralna medicina9
Ortodoncija85
Parodontologija90
Stomatološka protetika69
UKUPNO447

Tablica III.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA MAGISTARA FARMACIJE

Specijalizacije magistara farmacijeRepublika Hrvatska
Ispitivanje i kontrola lijekova4
Farmaceutska tehnologija11
Klinička farmacija – bolničko ljekarništvo40
Klinička farmacija – javno ljekarništvo20
UKUPNO75

Tablica IV.

POTREBAN BROJ SPECIJALIZACIJA MAGISTARA MEDICINSKE BIOKEMIJE

Specijalizacije magistara medicinske biokemijeRepublika Hrvatska
Medicinska biokemija i lab. med.122
Analitička toksikologija5
UKUPNO127

IV.

Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.) stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/491
Urbroj: 534-02-1-1/7-20-16
Zagreb, 14. rujna 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.