Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1843

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti »Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti »Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite »Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Dubrovačko-neretvanske županije, u trajanju od 14 dana.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba

– ostale privatne svečanosti i proslave mogu se organizirati samo u krugu obitelji i na njima može biti prisutno najviše 20 osoba

– na sahranama i komemoracijama može biti prisutno najviše 50 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom

– na svim društvenim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i druga društvena okupljanja) obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od minimalno 2 metra. Mjera fizičke distance od minimalno 2 metra ne mora se primjenjivati između članova istog kućanstva te između osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu, s time da takve skupine osoba između kojih nije nužna mjera fizičke distance od minimalno 2 metra na mogu imati više od 5 osoba

– organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata odgovorni su za provođenje epidemioloških mjera te su dužni vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 31. kolovoza 2020. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-117

Zagreb, 28. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.