Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere načina održavanja priredbi, festivala i drugih manifestacija na području Međimurske županije

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere načina održavanja priredbi, festivala i drugih manifestacija na području Međimurske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1844

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE NAČINA ODRŽAVANJA PRIREDBI, FESTIVALA I DRUGIH MANIFESTACIJA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Međimurske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera načina održavanja priredbi, festivala i drugih manifestacija na području Međimurske županije.

II.

Priredbe, festivali i druge manifestacije na području Međimurske županije mogu se održavati samo uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa koje propiše Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

III.

Ova Odluka primjenjuje se od 29. kolovoza 2020. godine.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se do 15. rujna 2020. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-118
Zagreb, 28. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.