Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1845

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Brodsko-posavske županije, u trajanju od 14 dana.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba

– na privatnim svečanostima i proslavama može biti prisutno najviše 20 osoba

– na sahranama može biti prisutno najviše 50 osoba, bez održavanja karmina, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom

– na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i druga društvena i javna okupljanja) obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski

– organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata odgovorni su za provođenje epidemioloških mjera te su dužni vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

– sportska natjecanja mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera, a osobito pridržavanja propisanih epidemioloških mjera u ugostiteljskim objektima.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 31. kolovoza 2020. godine.

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Brodsko-posavske županije (»Narodne novine« broj 95/20).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-119

Zagreb, 28. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.