Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1846

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zadarske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Zadarske županije, u trajanju od 14 dana.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba

– zabranjuju se održavanja organiziranih zabavnih okupljanja na brodovima

– zabranjuju se posjeti domovima za starije.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 29. kolovoza 2020. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-120

Zagreb, 28. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.