Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Varaždinske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1847

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE OGRANIČENJA SVADBENIH SVEČANOSTI ZA PODRUČJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Varaždinske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera ograničenja svadbenih svečanosti, u trajanju od 30 dana.

II.

Za vrijeme primjene nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke na svadbenim svečanostima koje se održavaju na području Varaždinske županije može biti prisutno najviše 100 osoba.

III.

Ova Odluka primjenjuje se od 31. kolovoza 2020. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-121
Zagreb, 29. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.