Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Virovitičko-podravske županije

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Virovitičko-podravske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1849

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE OGRANIČENJA SVADBENIH SVEČANOSTI ZA PODRUČJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije uvodi se nužna epidemiološka mjera ograničenja svadbenih svečanosti, u trajanju od 14 dana.

II.

Za vrijeme primjene nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke na svadbenim svečanostima koje se održavaju na području Virovitičko-podravske županije može biti prisutno najviše 50 osoba.

III.

Ova Odluka primjenjuje se od 31. kolovoza 2020. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-123
Zagreb, 29. kolovoza 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.