Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1856

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. kolovoza 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,56380,3317
Srednji napon
0,54740,3220
Niski naponPlavi0,5342

Bijeli
0,61400,3612
Crveni
0,53500,3147
Žuti
(javna rasvjeta)
0,4181

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,64070,3769
Srednji napon
0,62210,3659
Niski naponPlavi0,6071

Bijeli
0,69780,4105
Crveni
0,60800,3576
Žuti
(javna rasvjeta)
0,4751


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2020.

Klasa: 310-35/20-01/21

Urbroj: 371-06-20-3

Zagreb, 31. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.