Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1864

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18, 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 27. kolovoza 2020. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U Prilogu Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 74/14, 121/16 i 116/19) mijenjaju se obrasci IK-MOD, GS-MOD i AK-MOD kako slijedi:

Obrazac: IK-MOD

Obrazac: GS-MOD

Obrazac: AK-MOD

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«

(2) Ovaj Pravilnik prvi put se primjenjuje na dostavu tromjesečnog izvješća sa stanjem na dan 30. 9. 2020. i godišnjeg izvješća sa stanjem na dan 31. 12. 2020. godine.

Klasa: 011-02/20-04/03
Urbroj: 326-01-70-72-20-01
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.