Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

NN 108/2020 (7.10.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2144

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 3. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove i sl.) te u javnom prijevozu osim u slučajevima propisanih ili preporučenih izuzeća

– na javnim događanjima, manifestacijama i okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti prisutno najviše 500 osoba, a na otvorenim prostorima 1.000 osoba

– na svim privatnim okupljanjima i svečanostima (vjenčanja i svadbene svečanosti, sahrane, rođendanske proslave i sl.) može biti prisutno najviše 50 osoba

– preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6.00 do 8.30 sati, osim u opravdanim razlozima

– preporuka poslodavcima da organiziraju rad od kuće gdje je to moguće

– preporuka poslodavcima da potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kad je to moguće i epidemiološki opravdano

– preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanje fizičke distance od 2 metra u svim smjerovima uvijek kada je to moguće.

Iznimno od ograničenja iz podstavka 2. stavka 1. ove točke dopušteno je organiziranje javnih događanja, manifestacija i okupljanja s većim brojem osoba ako se za svakog sudionika može osigurati sjedeće mjesto uz minimalni razmak od 2 metra, napravi pisani plan odvijanja događanja, manifestacije ili okupljanja, uspostavi redarska služba i imenuje odgovorna osoba te dobije odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na području neke jedinice lokalne samouprave stožer civilne zaštite te jedinice lokalne samouprave može broj osoba propisan u podstavcima 2. i 3. stavka 1. ove točke dodatno umanjiti.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom 5. listopada i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-161

Zagreb, 3. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.