Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Karlovačke županije

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Karlovačke županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2166

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 8. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA PODRUČJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije uvodi se nužna epidemiološka mjera zabrane posjeta domovima za starije i nemoćne osobe te ostalim ustanovama socijalne skrbi za područje Karlovačke županije, u trajanju od 30 dana.

II.

Ova Odluka primjenjuje se od 9. listopada 2020. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-170
Zagreb, 8. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.