Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2168

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 7. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije (»Narodne novine« broj 96/20, 98/20, 101/20 i 105/20) točka IV.a mijenja se i glasi:

»IV.a

Ova Odluka primjenjuje se do 22. listopada 2020. godine.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-168

Zagreb, 7. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.