Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

Državnoodvjetničko vijeće

2172

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 70. stavkom 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018 i 126/19) na 28. sjednici održanoj 21. i 22. rujna 2020.,

odlučilo je

I. BRUNO MOSLAVAC, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici, imenuje se za općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici na vrijeme od četiri godine.

II. Imenovani općinski državni odvjetnik dužan je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-18/20
Zagreb, 22. rujna 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.